Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
 
  mniejsza czcionka   mniejsza czcionka większa czcionka   wysoki kontrast wysoki kontrast wysoki kontrast
Aktualności


(2018-12-21)

Życzenia Świąteczne
(2018-12-20)

Spotkanie opłatkowe 2018


Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pracownicy Zamojskiego Szpitala Niepublicznego spotkali się przy wigilijnym stole. Obecność przedstawicieli Rady Nadzorczej Przewodniczącej Pani Magdaleny Dołgan i Pani Jadwigi Kijek nadała temu spotkaniu wyjątkowo podniosły i uroczysty charakter. Po wspólnej modlitwie pod przewodnictwem kapelana szpitala księdza Stanisława Nazarczuka tradycyjnie wszyscy dzielili się opłatkiem i składali sobie wzajemnie życzenia. Jak co roku spotkanie przebiegało w radosnej przedświątecznej atmosferze i zakończyło się poczęstunkiem tradycyjnych świątecznych potraw przygotowanych przez naszą kuchnię.(2018-12-20)

Apel Wojewody Lubelskiego do Dyrektorów Szpitali


Dokument do pobrania w załączeniu

(2018-12-07)

Święty Mikołaj w szpitalu.


6 grudnia Święty Mikołaj odwiedził dzieci przebywających w oddziale pediatrycznym naszego szpitala. Św. Mikołaj w tym roku przywędrował z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu. Dziękujemy św. Mikołajowi za upominki, uśmiech, ciepłe słowa, które sprawiły, że nasi Mali Pacjenci mogli choć na chwilę zapomnieć o swoich chorobach i o tym, że są w szpitalu. ).(2018-10-18)

W dniu święta Św. Łukasza ewangelisty, patrona Służby Zdrowia w Kaplicy Szpitalnej została odprawiona Msza Św. w intencji wszystkich osób opiekujących się ludźmi chorymi i cierpiącymi, a w szczególności za pracowników Zamojskiego Szpitala Niepublicznego. Nabożeństwu przewodniczył i homilię wygłosił Jego Ekscelencja Ks. Biskup Mariusz Leszczyński. W swojej homilii Ks. Biskup poruszył problemy, z którymi dzisiaj borykają się zakłady opieki zdrowotnej oraz podkreślił, że fundamentalną wartością jest zdrowie i życie człowieka.
W modlitwie udział wzięli: Zarząd Szpitala, Z-ca Prezydenta Miasta Zamość Magdalena Dołgan, Skarbnik Miasta Zamość Jadwiga Kijek, pracowniczy Szpitala oraz okoliczni mieszkańcy. ).(2018-10-09)

IX Zamojskie Spotkania Hematologiczne


W dniu 5 października 2018 r. w hotelu Artis odbyły się IX Zamojskie Spotkania Hematologiczne.

Konferencja organizowana przez Zamojski Szpital Niepubliczny przez Komitet Naukowy w składzie Pani Profesor Anny Dmoszyńskiej, wieloletniego konsultanta ds. hematologii i kierownika Kliniki Hematologii w Lublinie, obecnie Przewodniczącej Polskiej Grupy Szpiczakowej oraz dr Sławomira Górnika, ordynatora Oddziału Hematologicznego Zamojskiego Szpitala Niepublicznego.

Na początku spotkania ciepłe słowa uczestnicy spotkania usłyszeli z ust Prezydenta Miasta Zamość, Pana Andrzeja Wnuka. Podziękowania za wieloletnią współpracę z rąk Prezesa Zamojskiego Szpitala Niepublicznego, Pana Mariusza Paszko otrzymała Pani Profesor Anna Dmoszyńska.

Wśród wykładowców konferencji było wielu czołowych polskich hematologów: Profesorowie Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie (Prof. J. Góra-Tybor, Prof. K. Jamroziak, Prof. K. Warzocha, Prof. J. Windyga), Uniwersytetów Medycznych w Warszawie (Prof. J. Dwilewicz-Trojaczek) i Lublinie (Prof. K. Giannopoulos, Prof. I. Hus, Prof. M. Hus, dr hab. Bożena Sokołowska). Wykłady do wygłoszenia przygotowali także: były i obecny Konsultant Krajowy ds. Hematologii (odpowiednio P. Prof. W. W. Jędrzejczak oraz P. Prof. E. Lech-Marańda, będąca równocześnie Dyrektorem IHiT w Warszawie) oraz Kierownik Kliniki Hematologii w Poznaniu P. Prof. L. Gil. Wykłady z pogranicza hematologii i innych dyscyplin medycznych wygłosili: Prof. T. Zubilewicz – Kierownik Kliniki Chirurgii Naczyniowej UM w Lublinie oraz Profesorowie zamojscy, Prof. A. Kleinrok i Prof. K. Marczewski, kierownicy oddziałów Kardiologii i Wewnętrznego z Nefrologią w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Zamościu.

Tematyka konferencji koncentrowała się na problemach hemostazy, hematoonkologii oraz problemów wspólnych dla hematologii i innych specjalności medycznych. Omówiono też m.in. aktualne możliwości leczenia niedokrwistości z niedoboru żelaza - problemu tak istotnego w powszechnej praktyce lekarskiej.

W konferencji uczestniczyło wielu lekarzy z Zamościa i okolic, ale także wśród słuchaczy byli lekarze m.in. z Krakowa, Kielc, Warszawy, wielu bliższych ośrodków, a także lekarze z Uniwersytetu Medycznego we Lwowie.

W trakcie konferencji Prof. Marek Hus (Kierownik Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku w Lublinie i Konsultant Wojewódzki ds. Hematologii) otrzymał z rąk Prezesa Zamojskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi, Pana Krzysztofa Żbikowskiego statuetkę „Przyjaciela Zamojskiej Hematologii”. Jak podkreślono w uzasadnieniu, nie otrzymał jej z racji pełnionych funkcji, ale za rzeczywiste działania i pomoc w rozwoju zamojskiego ośrodka.

Zamojskiemu spotkaniu podobnie jak w poprzednich latach, patronował Prezydent Miasta Zamość oraz Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów. Patronat medialny również po raz kolejny objęła www.hematoonkologia.pl , na stronach której zamojskie wykłady z wielu lat są dostępne dla szerokiej rzeszy hematologów w Polsce.

Organizatorem logistycznym zamojskiego spotkania była firma Med.-Space z Lublina (www.med-space.pl).(2018-10-08)

Dnia 4 października 2018r. o godzinie 12:00 odbyła się próbna ewakuacja oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Ćwiczebna ewakuacja została zorganizowana przez Inspektora P.POŻ i BHP naszego szpitala Pana Bolesława Bełza przy udziale Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, którą reprezentował mł. asp. Szymon Omański - Dowódca Zastępu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.
Celem ćwiczeń było doskonalenie personelu medycznego i nie medycznego z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku powstania pożaru, skuteczności przyjętej metody alarmowania o zagrożeniu oraz powiadamiania o zagrożeniu służb ratunkowych. Osoby prowadzące ewakuację postępowały zgodnie z opracowaną w szpitalu Instrukcją Ewakuacji. Personel szpitala wyprowadzał chorych wyjściami ewakuacyjnymi, a noszowi transportowali pacjentów leżących na noszach do wyznaczonego miejsca zbiórki. Pacjenci mogli pozostać spokojni, w rolę ewakuowanych wcielili się pozoranci - pracownicy szpitala.
Dodatkowo przeprowadzona symulacja pożaru była okazją dla pracowników do użycia praktycznego podręcznego sprzętu gaśniczego.
Ewakuacja w szpitalu to prawdziwy test dla pracowników. Cała akcja przebiegła szybko i sprawnie. Pokazała, że pracownicy szpitala i służby ratunkowe dobrze działają w nagłych przypadkach i koordynują swoje działania.(2018-09-26)

EMOstrefa


Na oddziale pediatrycznym została otwarta EMOstrefa, w ramach której oddział otrzymał leżanki dla rodziców. Rodzice najmłodszych pacjentów będą dzięki temu mieli lepsze warunki do przebywania w szpitalu ze swoimi dziećmi. EMOstrefa powstaje w ramach programu „Blisko z Tobą chcę być” prowadzonego przez markę EMOTOPIC. Dotychczas marka przekazała leżanki dla rodziców oraz fotele do kangurowania niemowląt wielu polskim szpitalom. Program stworzony został przez markę EMOTOPIC z myślą o najmłodszych dzieciach i ich rodzicach. Jego celem jest promowanie i wspieranie rodzin w budowaniu rodzicielstwa bliskości. Zamojska EMOstrefa jest 41 miejscem stworzonym dla najmłodszych pacjentów przez Emotopic.(2018-09-20)

18 września 2018 roku w sali konferencyjnego naszego szpitala odbyło się seminarium „Możliwości służby zdrowia a potrzeby osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem osób, które przeżyły II wojnę światową” zorganizowane przez Zamojskie Centrum Wolontariatu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zamojskiego Szpitala Niepublicznego, którzy zaprezentowali możliwości zaspokajania potrzeb zdrowotnych osób starszych. W dyskusji na temat „Senior i nestor jako pacjent” ochronę zdrowia reprezentowali: stały doradca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej dr Rafał Sapuła, lekarz rodzinny Krystyna Chudziak, Prezes ZSzN Mariusz Paszko, Kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Janina Starmach oraz lekarz Agnieszka Szewczyk i pielęgniarka oddziałowa Elżbieta Wirt. Aktualne przepisy prawne dotyczące orzekania o niepełnosprawności omówił sekretarz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.(2018-09-14)

Graffiti jako pełnosprawna forma sztuki


Śmiało można powiedzieć, że na terenie szpital tworzy się miejska galeria sztuki graffiti. Zamojska grupą Stforky wytyczyła sobie cel, wypromowanie sztuki ulicznej w Zamościu by pokazać, że w Polsce jest ono traktowane jako pełnoprawna forma sztuki i na jednej ze ścian na terenie szpitala po raz kolejny legalnie dała popis swoim artystycznym wizjom. Grafficiarze jak zwykle podeszli do tematu z żartem i stworzyli obraz z tekstem, który idealnie wpisuje się w naszą działalność: „Kimkolwiek jesteś życzymy Ci zdrowia” – tego każdy z nas i każdemu życzy. Akcję sfinansował Urząd Miasta Zamość. Grupie Stforky dziękujemy za uśmiech przechodniów.(2018-09-10)

7 września 2018 r.

Spotkanie integracyjne pracowników Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o.

Jak zwykle na zakończenia lata odbyło się spotkanie integracyjne pracowników szpitala, tym razem w Zajeździe Kalinka w Kaczórkach. Razem z licznie przybyłą załogą bawili się przedstawiciele Rady Nadzorczej i Pan Prezydent Miasta Zamość. Zabawie towarzyszyły różne atrakcje m.in. przejażdżka wozami po okolicy, otrzęsiny nowych pracowników oraz konkursy z nagrodami. Poziom adrenaliny można było podnieść na Symulatorze Ex-treme, który cieszył się dużym powodzeniem. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych, pozostawiając jak zwykle miłe wrażenia i niedosyt, że czas na imprezie tak szybko przemija ……….(2018-09-03)

Sztuka uliczna na terenie szpitala


To już kolejne graffiti na terenie naszego szpitala zrealizowane tym razem przez Młodzieżowy ART Kolektyw. Młodych adeptów sztuki wspierali członkowie grupy Stforky, którzy prowadzą też regularne warsztaty na których uczą tworzenia graffiti.
Młodzieżowy ART Kolektyw to projekt przygotowany z myślą o młodzieży. MAK ma w założeniu zintegrować młodzież, która interesuje się działalnością kulturalną i angażuje się społecznie. To również możliwość działania twórczego, spotkania nowych ludzi "zajaranych" kulturą, to czas pokazania miastu "Młodzi tu działają!".
Dyrekcja szpitala wyznaczyła powierzchnię na legalne graffiti, a Urząd Miasta Zamość sfinansował przedsięwzięcie.
Dziękujemy pomysłodawcom i realizatorom za ta piękną, kolorową i wesołą akcję.
Niebawem grupa Stforky z nowym projektem ponownie zagości na terenie szpitala.

(2018-08-31)

Szpitale powiatowe grożą wypowiedzeniem umów z NFZ. Jest lista postulatów


W czwartek (30 sierpnia) podczas spotkania w Warszawie Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych oraz Związek Powiatów Polskich przyjęły wspólne stanowisko ws. pogarszającej się kondycji lecznic w powiatach. Brak realizacji postulatów zawartych w tym dokumencie może skutkować wypowiadaniem przez szpitale powiatowe umów z płatnikiem - zapowiadają.

Więcej informacji na stronie - rynekzdrowia.pl/(2018-07-23)

Bunt szpitali powiatowych: system to nie tylko wielkie szpitale kliniczne czy wojewódzkie


Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych wystąpił do prezesa NFZ z wnioskiem o wzrost wartości finansowania świadczeń medycznych w szpitalach powiatowych. W przypadku braku zgody, OZPSP wezwie szpitale zrzeszone w związku do wypowiedzenia umów z NFZ. - rynekzdrowia.pl/(2018-07-18)

MZ: trwa weryfikacja koszyka świadczeń gwarantowanych. Co się zmieni?


Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pracuje nad aktualizacją koszyka świadczeń gwarantowanych. - W pierwszym roku ta weryfikacja ma objąć onkologię, kardiologię, okulistykę, ortopedię i traumatologię narządu ruchu - informuje nas Ministerstwo Zdrowia. Zapowiada też przesunięcie części procedur z leczenia szpitalnego do opieki ambulatoryjnej.

Więcej informacji na stronie - rynekzdrowia.pl/(2018-07-12)

Zakup nowego ambulansu


Szpital zakupił fabrycznie nowy samochód –ambulans medyczny przeznaczony do przewozu chorych typu A2- marki Renault Trafic.
Ambulans został skonstruowany i wyposażony do transportu i monitorowania pacjentów. Jest on wyposażony m.in. w nosze główne monoblokowe i krzesełko transportowe, które pozwala na bezpieczne zarówno dla pacjenta jak i ratownika transportowanie chorych np. po schodach bez narażenia na przeciążenia.. To duże udogodnienie w transporcie naszych pacjentów.
Wysoki standard nowego pojazdu przyczyni się do podniesienia jakości świadczonych usług oraz zwiększy bezpieczeństwo i ochronę życia i zdrowia mieszkańców naszego regionu.(2018-06-28)

Setka Kuriera 2018


Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. został wyróżniony w ramach „Setki Kuriera. Rankingu największych firm Lubelszczyzny” w kategorii usługi medyczne. Statuetkę odebrał Prezes Zarządu Mariusz Paszko w środę podczas uroczystej gali w zabytkowym dworku w Wierzchowiskach.


Więcej informacji na stronie - http://www.kurierlubelski.pl/(2018-06-11)

Sieć szpitali: pytania, krytyka, wątpliwości. Zmiany wejdą w tym roku?


Opozycja i wielu ekspertów bardzo krytycznie komentuje dotychczasowe efekty funkcjonowania sieci szpitali. Obaw nie kryją też szefowie lecznic i samorządowcy. Ministerstwo Zdrowia uspokaja i zapowiada zmiany w systemie szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). Być może nastąpią jeszcze w tym roku.

Więcej informacji na stronie - rynekzdrowia.pl/(2018-05-18)

VI Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali - Zamość 2018
17 maja 2018 roku w zamojskim Hotelu Artis po raz kolejny spotkali się menedżerowie szpitali z wojewódzkiego lubelskiego, przedstawiciele organów samorządowych i Narodowego Funduszu Zdrowia na VI Regionalnej Konferencji Polskiej Federacji Szpitali.

Tak jak w latach poprzednich organizatorem konferencji pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego i Prezydenta Miasta Zamość był Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z o.o. i Polska Federacja Szpitali.

Kulminacyjnym punktem spotkania był panel dyskusyjny interesariuszy systemu ochrony zdrowia. W toku dyskusji oceniano m.in. sieć szpitali oraz problemy współpracy szpitali z podstawową opieką medyczną. Nie tylko dyrektorzy szpitali ale także pracownicy szpitali – pielęgniarki i lekarze zwracali uwagę na rosnące wyzwania szpitalnych oddziałów ratunkowych w związku z coraz to liczniejszym zgłaszaniem się pacjentów, którzy nie zostali odpowiednio zaopatrzeni na poziomie POZ.

Ponadto program konferencji obejmował:
1. Koordynowana opieka zdrowotna - kształcenie menedżerów w ochronie zdrowia - aktualności Polskiej Federacji Szpitali.
2. Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych i realizacja ryczałtów szpitali sieciowych w województwie lubelskim.
3. Programy zdrowotne realizowane przez samorządy województwa lubelskiego.
4. Ocena inwestycji w ochronie zdrowia w województwie lubelskim.
5. Nowe regulacje w ochronie zdrowia - projekt ustawy o jawności życia publicznego, dyrektywa o ujednoliceniu elektronizacji rynku zamówień publicznych, IOWISZ 3 i inne.
6. RODOodporni, RODOgotowi, RODObezradni. Przegląd obszarów wysokiego ryzyka praw i wolności pacjenta w szpitalu.
7. Wyzwania i najlepsze praktyki w zamówieniach publicznych dla szpitali.
8. Realizacja programów polityki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle ustaleń Najwyższej Izby Kontroli.
9. Wyzwania eZdrowia.
10. Cyber ryzyko i Cyber zabezpieczenia w kontekście RODO.
11. Przyszłość tworzymy dzisiaj - rozwiązania dla szpitali.

Dziękujemy wszystkim za udział i już dziś zapraszamy do Zamościa na kolejną edycję Regionalnej Konferencji Polskiej Federacji Szpitali w roku przyszłym.(2018-05-11)

"..Czasami trzeba usiąść obok cierpiącego
i jego dłoń zamknąć w swojej dłoni,
Wtedy nawet łzy będą smakować jak szczęście…"

Ks. Wacław BuryłaZ okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej
życzę Państwu dużo zdrowia oraz satysfakcji z wykonywania odpowiedzialnego zawodu, którego wybór jest powołaniem, a jednocześnie służbą drugiemu człowiekowi.
Za Wasz codzienny trud, cierpliwość i poświęcenie składam serdeczne podziękowanie.
Życzę pomyślności w życiu osobistym oraz spełnienia zawodowego i dumy z realizacji życiowego powołania.Prezes Zarządu
Mariusz Paszko


(2018-04-19)

Debata o zdrowiu: jest rada programowa, znamy miasta i tematy kolejnych spotkań


Debata o kierunkach zmian w ochronie zdrowia, którą rozpoczynamy w środę, 18 kwietnia, jest dosyć szczególna. Zdrowie, to ten sektor, który zawsze był i będzie priorytetem w Polsce oraz w wielu innych krajach europejskich - podkreślił otwierając ogólnonarodową debatę "Wspólnie dla zdrowia" minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Więcej informacji na stronie - rynekzdrowia.pl/(2018-04-18)

Rusza debata o zmianach w ochronie zdrowia: czego się po niej spodziewamy?


Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział na środę (18 kwietnia) oficjalną inaugurację debaty o kierunkach zmian w ochronie zdrowia. Zapytaliśmy lekarzy, pielęgniarki i ekspertów czego spodziewają się po tym wydarzeniu.

Więcej informacji na stronie - rynekzdrowia.pl/(2018-04-17)

Szumowski rozpoczął cykl spotkań na temat ochrony zdrowia w Polsce


Ochrona zdrowia jest priorytetem tego rządu - powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski, który w poniedziałek (16 kwietnia) od wizyty w Chełmie (Lubelskie) rozpoczął cykl spotkań i debat na temat ochrony zdrowia w Polsce.

Więcej informacji na stronie - rynekzdrowia.pl/(2018-04-04)

Szpitale powiatowe wyczerpały już ostatnie rezerwy. Co dalej?


Szpitale powiatowe to podstawa piramidy w leczeniu szpitalnym, tymczasem dostają mniej pieniędzy, cierpią z powodu drenażu kadr, a z drugiej strony dokłada im się kolejne obowiązki. Jak długo jeszcze wytrzymają? - pytają eksperci.

Więcej informacji na stronie - rynekzdrowia.pl/(2018-03-30)

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
niosących nadzieję i odrodzenie życia,
pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności.
Niech Święto Zmartwychwstania trwale zagości
we wszystkich sercach
Niosąc Wiarę, Nadzieję i Miłość.


życzy
Prezes Zarządu
Mariusz Paszko

(2018-03-22)

Spotkanie Wielkanocne


W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi pracownicy Zamojskiego Szpitala Niepublicznego spotkali się przy wielkanocnym stole.
Swoją obecnością zaszczycili nas Prezydent Miasta Zamość Pan Andrzej Wnuk oraz przedstawiciele Rady Nadzorczej - Pani Magdalena Dołgan oraz Pani Jadwiga Kijek.
W radosnej, wiosennej atmosferze tradycyjnie dzielono się jajkiem oraz składano sobie świąteczne życzenia.(2018-03-16)

W czasie 25 Finału Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zbierała pieniądze dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. Kwota jaką zadeklarowała Fundacja to 105 570 801,49 PL . Z tych pieniędzy WOŚP zakupiła sprzęt medyczny dla wielu szpitali w Polsce również dla naszego. Tym razem sprzęt został przekazany dla najmłodszych pacjentów naszego szpitala przebywających na Oddziale Pediatrycznym.
Ultrasonograf -1 szt. wyposażony w głowicę konweksową, głowicę liniową, głowicę mikrokonweksową, podgrzewacz żelu, videoprinter opcję obrazowania panoramicznego, UPS.
Kardiomonitor - 1 szt. wyposażony w wielorazowe mankiety do pomiaru ciśnienia tętniczego –15szt., wielorazowe czujniki saturacji -5 szt., wielorazowy kabel do EKG – 1szt.
Lokalizator naczyń krwionośnych - 1 szt. wyposażony w iluminator naczyniowy z baterią do wielokrotnego ładowania, ładowarka z funkcją stacji dokującej, zasilacz wraz z przejściówkami, statyw do obsługi bez użycia rąk, statyw mobilny z regulacją wysokości i funkcją ładowania .
Zasada działania aparatu: iluminacja żył podskórnych polega na prześwietlaniu naczyń krwionośnych przy użyciu kombinacji światła podczerwonego oraz lasera, co powoduje wyświetlanie ich położenia na powierzchni skóry bezpośrednio nad nimi.
Plusy zastosowania aparatu:
- szybkie zlokalizowanie naczyń krwionośnych,
- znacznie przyspiesza czas założenia dostępu naczyniowego,
- pozwala unikać powtórnych wkłuć oraz zlokalizować naczynie o największym przepływie
- zmniejsza ryzyko powikłań.
Specjalistyczny sprzęt otrzymany od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy znacznie ułatwi diagnostykę i leczenie najmłodszych pacjentów Szpitala.(2018-03-16)

RODO na ostatniej prostej. Czy kodeks branżowy wskaże placówkom kierunek zmian?


RODO wprowadziło spore zamieszanie. Narracja zaczyna się od kar, straszenia. Podmioty lecznicze przestały zachowywać się racjonalnie - stwierdził w środę (14 marca) w Warszawie Wojciech Górnik, z-ca dyrektora CSIOZ ds. informacji i współpracy z regionami. Jednym z narzędzi, które ma pomóc placówkom w poruszaniu się po meandrach RODO, ma być kodeks branżowy.

Więcej informacji na stronie - rynekzdrowia.pl/(2018-03-13)

Sieć szpitali: ostrożny optymizm stworzy przestrzeń do ewolucji?


W odniesieniu do sieci szpitali zarówno wśród decydentów i ekspertów, ale także samych dyrektorów szpitali, panuje umiarkowany optymizm. Jednocześnie nie brakuje głosów, że reformę w wielu obszarach trzeba dopracować.

Więcej informacji na stronie - rynekzdrowia.pl/(2018-03-08)

Z okazji Dnia Kobiet wszystkiego co najlepsze,
spełnienia marzeń, zadowolenia z siebie,
dużo szczęścia i uśmiechu
oraz wiele radości życiowej


życzy
Prezes Zarządu
Mariusz Paszko


Archiwum
2020: 1..30 / 31..39
2019: 1..30 /
2018: 1..30 / 31..43
2017: 1..30 / 31..60 / 61..64
2016: 1..30 / 31..60 / 61..67

 

Poczta szpitalna:

Aktualności
Konwent szpitali
Informacje o spółce
Historia
Oddziały / Działy
Ogłoszenia / Konkursy
Cennik usług
Zamówienia publiczne
Mapka szpitala
Projekty Unijne
Kontakt / Spis telefonów
Informacje dla Pacjentów
Biuletyn Informacji Publicznej
Nasi darczyńcy
Obowiązek informacyjny
Konferencje
Oferty pracy
Ankieta dla pacjentów
E-portal
Działania antykorupcyjne
System Zarządzania Jakością