Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
 
  mniejsza czcionka   mniejsza czcionka większa czcionka   wysoki kontrast wysoki kontrast wysoki kontrast
Informacje o spółceZamojski Szpital Niepubliczny Sp.z o.o.
22- 400 Zamość, ul. Peowiaków 1
Tel: +48 84 677 50 00,
fax: +48 84 638 51 45
E-mail: zamosc@szpital.com.pl


Organ Założycielski: Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
Właściciel spółki: miasto Zamość - 100% udziałów
Numer KRS: 0000219506
Nr w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Wojewodę Lubelskiego: 000000003790
Źródło finansowania:
90% - kontrakt z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia (nr umowy 03-00-03271)
10% - przychody własne spółki
Kapitał zakładowy: 13 368 500 PLN

Numer konta bankowego zakładu:
PEKAO S.A. I/o Zamość
43 1240 2816 1111 0010 0428 7945

Zarządzanie zakładem:

Rada Nadzorcza zakładu:
Magdalena Dołgan - przewodnicząca
Małgorzata Popławska
Krzysztof Zwolan

PREZES
mgr Damian Miechowicz
 


WICEPREZES
mgr inż. Mariusz Paszko
Mariusz Paszko


PROKURENT
Główny Księgowy:

mgr inż. Renata Król
Renata Król


Dyrektor ds. Lecznictwa:
dr n. med. Szczepan Krupa
Szczepan Krupa


Naczelna Pielęgniarka Szpitala:
mgr Anna Gieleta
Anna Gieleta


Kierownik Działu Spraw Pracowniczych:
Janina Chodara

Janina Chodara


Kierownik Działu Obsługi Szpitala:
mgr inż. Dorota Wydmańska
Dorota Wydmańska


Kierownik Działu Nadzoru i Kontroli Wewnętrznej:
mgr Anna Liwak
Anna Liwak

Opis szpitala:

Szpital o budowie pawilonowej, położony w centrum miasta, z bardzo dogodnym dojazdem środkami komunikacji miejskiej oraz PKS. Teren: ogrodzony, zamknięty, z całodobowym dozorem zadrzewiony pomiędzy poszczególnymi pawilonami pasy zieleni, skwery z ławkami.

Posiadamy kaplicę, zapewniamy opiekę duszpasterską pacjentom różnych wyznań religijnych: rzymskokatolickiego, polskokatolickiego i prawosławnego.

Dla odwiedzających dostępne są parkingi, podjazdy i windy ułatwiające korzystanie z opieki medycznej osobom niepełnosprawnym. Ponadto na terenie szpitala znajduje się wypożyczalnia sprzętu ortopedycznego, sklep i bufet. Szpital posiada własne zaplecze logistyczne.

 

Poczta szpitalna:

Aktualności
Konwent szpitali
Informacje o spółce
Historia
Oddziały / Działy
Ogłoszenia / Konkursy
Cennik usług
Zamówienia publiczne
Mapka szpitala
Obowiązek informacyjny
Kontakt / Spis telefonów
Informacje dla Pacjentów
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty Unijne
Projekty współfinansowane
Konferencje
Oferty pracy
Ankieta dla pacjentów
Dobry posiłek
Działania antykorupcyjne
E-portal
System Zarządzania Jakością