Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
 
  mniejsza czcionka   mniejsza czcionka większa czcionka   wysoki kontrast wysoki kontrast wysoki kontrast
HistoriaZamość, nazywany Perłą Renesansu, Padwą Północy, Miastem Arkad, to idealne miasto twierdza, założone w 1580 roku przez Jan Zamoyskiego, kanclerza wielkiego koronnego, zaprojektowane przez włoskiego architekta Bernardo Mornado, stanowiące wybitne osiągnięcie późnorenesansowej europejskiej myśli urbanistycznej. Układ urbanistyczny śródmieścia z zespołem ok. 120 zabytków architektury został zaliczony do zabytków o najwyższej wartości artystyczno-historycznej w skali światowej. Uznany za pomnik historii wpisany został w1992 roku na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.
Zamość - to miasto bohater, odznaczone w 1947 roku Krzyżem Grunwaldu III Klasy za wybitny wkład w walkę o wyzwolenie narodowe i społeczne, za walkę z okupantem hitlerowskim.
Zamość jest miastem wielkich tradycji historycznych w wielu dziedzinach: na polu nauki, oświaty i kultury. Z miastem związanych było wielu wybitnych ludzi: mężowie stanu - kanclerz i hetman Jan Zamoyski, kanclerz Andrzej Zamoyski, dowódcy i specjaliści wojskowi - inż. A.dell’Aqua, gen. J.Ch.Mallet-Malletski, bojownicy o niepodległość narodową - W. Łukasiński, działacze polityczni - M. Rataj. Działali tu sławni pisarze i poeci - S.Klonowicz, Sz.Szymonowicz, K.Koźmian, S.Młodożeniec, B.Leśmian.
Zamość był etapem pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II po Ojczyźnie (12.06.1999 r.)
Zamość stara się jak najlepiej wykorzystać swoją przeszłość. Założony przez Jana Zamoyskiego gród zachował wiele ze swej świetności. Wiosną i latem zamojskie zabytki, zwłaszcza Rynek Wielki, stają się scenerią dla odbywających się tu imprez kulturalnych, sportowych i handlowych mających podnieść atrakcyjność miasta. Historia łączy się tu z teraźniejszością i nadaje kształt przyszłości.

Zamojski Szpital Niepubliczny sp. z o.o. rozpoczął swoją działalność statutową z dniem 1 stycznia 2005r. na bazie zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zamościu. Likwidacja nastąpiła na mocy uchwały Nr XXIV/243/04 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 30 sierpnia 2004r. Zamojski Szpital Niepubliczny przejął jedynie prawa i obowiązki wynikające z ciągłości i realizacji świadczeń medycznych pacjentom.
Baza naszego Szpitala oparta jest na bazie jednostki, której historia rozpoczęła się 3 listopada 1886r., poświeceniem Szpitala Św. Mikołaja, usytuowanego na Przedmieściu Lubelskim w Zamościu. Początkowo był to szpital miejski, a po I Wojnie Światowej – powiatowy. W 1976r. nastąpiło przekształcenie Szpitala Powiatowego w Wojewódzki Szpital Zespolony w Zamościu.

Liczba łóżek w poszczególnych okresach przedstawiała się następująco:
* 1917 r. - 60 łóżek
* 1934 r. - 75 łóżek
* 1946 r. - 220 łóżek
* 1955 r. - 266 łóżek
* 1965 r. - 324 łóżek
* 1985 r. - 410 łóżek
* 1998 r. - 304 łóżek
* 2002 r. - 268 łóżek
* 2004 r. - 273 łóżka.

W 1998r. Wojewódzki Szpital Zespolony został przekształcony decyzją Wojewody Zamojskiego z dnia 15 stycznia 1998r. w Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Zamościu. Ze struktury organizacyjnej tego szpitala wydzieliły się w 1998 roku następujące jednostki i komórki organizacyjne:
- Szpital Rejonowy w Szczebrzeszynie
- Podstacja Pomocy Doraźnej
- Przychodnia Zdrowia i Wiejski Ośrodek Zdrowia w Szczebrzeszynie
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zamościu.
W tym samym roku, zgodnie z planem restrukturyzacji łóżek szpitalnych, zatwierdzonym przez Wojewodę Zamojskiego do nowootwartego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, przeniesiono następujące oddziały:
- Oddział Okulistyki
- Oddział Urologiczny
- Oddział Wewnętrzny I
- Oddział Laryngologii
- Oddział Chirurgii
- Oddział Położniczo-Ginekologiczny

W roku 1999 w związku z wejściem w życie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, zmieniającym radykalnie dotychczasowe zasady finansowania, jak również funkcjonowanie placówek służby zdrowia, rozpoczął się dynamiczny proces przekształceń systemowych, których głównym założeniem było całkowite wydzielenie ze struktury organizacyjnej SPWSzZ placówek podstawowej opieki zdrowotnej, co zaowocowało powstaniem licznych Gminnych i Wiejskich Ośrodków Zdrowia na terenie powiatu zamojskiego i krasnostawskiego województwa lubelskiego.
W tym samym roku dokonano też zmian w strukturze łóżek szpitalnych oraz rozpoczęto czynności administracyjne, mające na celu zmianę nazwy zakładu. Dnia 27 kwietnia 2000r. decyzja Wojewody Lubelskiego uprawomocniła się postanowieniem Sądu Rejonowego w Zamościu i od tego dnia zakład nazywał się Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zamościu.
W latach 2000 – 2001 ze struktury organizacyjnej szpitala wydzieliło się wiele podmiotów, na bazie których powstały m.in.:
- Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla dzieci niepełnosprawnych w Zamościu
- Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna
- Przychodnia Skórna-Wenerologiczna
- Dział Pomocy Doraźnej
- Centrum Usług Psychiatrycznych i wiele innych.

W roku 2000 powstały w SPZZOZ nowe oddziały: Oddział Opieki Paliatywnej i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, zaś w roku następnym uruchomiono Oddział Opieki Długoterminowej.
Pomimo podjętych działań restrukturyzacyjnych i wdrażania programów naprawczych jednostce nie udało się zredukować wygenerowanego zadłużenia i w efekcie doszło do jej likwidacji, a swoją działalność medyczną zakończyła dnia 31 grudnia 2004r.
Nowopowstały zakład Zamojski Szpital Niepubliczny sp. z o.o. w Zamościu przejął po zlikwidowanej jednostce tylko pacjentów. Dzięki śmiałej decyzji władz miasta został w 100% oddłużony i obecnie jest podmiotem w pełni bilansującym się. Poczyniono wiele kroków w kierunku remontu licznych, zabytkowych obiektów szpitala, przeprowadzono informatyzację, wystąpiono o pozyskanie środków unijnych na modernizację zakładu rentgenodiagnostyki, planuje się zakupy nowego sprzętu diagnostyczno-zabiegowego. Zlikwidowano Oddział Położniczy, a jednocześnie otworzono w maju 2005r. nowoczesny 12-łóżkowy Oddział Hematologiczny, który jest drugim w województwie lubelskim oddziałem specjalistycznym po Ośrodku Klinicznym w Lublinie.
Personel naszego Szpitala stale podnosi i doskonali swoje umiejętności zawodowe, co zaowocowało zgodą konsultantów krajowych w dziedzinie chirurgii urazowo-ortopedycznej, ginekologii, hematologii i pulmonologii na wykonywanie procedur wysokospecjalistycznych. Mamy liczne plany na przyszłość, ale … na razie nie chcemy ich zdradzać, aby … nie zapeszyć…

ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO PIĘKNEGO ZAMOŚCIA ! ! !

 

Poczta szpitalna:

Aktualności
Konwent szpitali
Informacje o spółce
Historia
Oddziały / Działy
Ogłoszenia / Konkursy
Cennik usług
Zamówienia publiczne
Mapka szpitala
Obowiązek informacyjny
Kontakt / Spis telefonów
Informacje dla Pacjentów
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty Unijne
Projekty współfinansowane
Konferencje
Oferty pracy
Ankieta dla pacjentów
Dobry posiłek
Działania antykorupcyjne
E-portal
System Zarządzania Jakością