Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
 
  mniejsza czcionka   mniejsza czcionka większa czcionka   wysoki kontrast wysoki kontrast wysoki kontrast
Konkursy2024-03-07Zaproszenie do składania ofert i uczestnictwa w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych - kod 85121100-4 ogólne usługi lekarskie w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
2023-11-20Zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie „Teleradiologia - opis badań tomografii komputerowej i badań rtg”
2023-09-04OGŁOSZENIE dla biegłych rewidentów na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. za rok obrotowy 2023 i 2024
2023-03-21Zaproszenie do składania ofert i uczestnictwa w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych - kod 85121100-4 ogólne usługi lekarskie w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
2023-02-24Zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej
2023-02-07Zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kod 85110000-3 usługi szpitalne i podobne, poza godzinami normalnych ordynacji lekarskich w Izbie Przyjęć i Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
2023-01-11Zaproszenie do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kod 85110000-3 usługi szpitalne i podobne, udzielanie świadczeń zdrowotnych w normatywnych godzinach czasu pracy oraz poza godzinami normalnych ordynacji lekarskich w następujących oddzia
2022-12-12Zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej
2022-11-22Zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie „Teleradiologia - opis badań tomografii komputerowej i badań rtg”
2022-05-19Zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie „Teleradiologia - opis badań tomografii komputerowej i badań rtg”
2022-05-04
POSTĘPOWANIE KONKURSOWE UNIEWAŻNIONE
Zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie „Teleradiologia - opis badań tomografii komputerowej i badań rtg”
2022-02-28Zaproszenie do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej - usługi lekarskie
2022-02-07Zaproszenie do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych: usługi szpitalne i podobne poza godzinami normalnych ordynacji lekarskich w Izbie przyjęć i Oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej
2022-01-12Zaproszenie do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych: usługi szpitalne i podobne poza godzinami normalnych ordynacji lekarskich w następujących oddziałach: chorób wewnętrznych, hematologii, chorób płuc.
2022-01-12Zaproszenie do składania ofert i uczestniczenia w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych: usługi szpitalne i podobne – pełnienie dyżurów lekarskich w Dziale Anestezjologii
2022-01-05ZAPYTANIE OFERTOWE - CAŁODZIENNE WYŻYWIENIE PACJENTÓW SZPITALA
2021-11-15
POSTĘPOWANIE KONKURSOWE UNIEWAŻNIONE
Zaproszenie do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Pediatrycznym Zamojskiego Szpital Niepublicznego Sp. z o.o.
2021-09-03OGŁOSZENIE dla biegłych rewidentów na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. za rok obrotowy 2021 i za 2022
2021-02-03Zaproszenie do składania ofert i uczestniczenia w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kod 85110000-3 usługi szpitalne i podobne - udzielanie świadczeń zdrowotnych w normatywnych godzinach czasu pracy oraz pełnienie dyżurów lekarskich w Dziale A
2019-09-16OGŁOSZENIE dla biegłych rewidentów na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. za rok obrotowy 2019 i za 2020
2019-02-04Zaproszenie do składania ofert i uczestnictwa w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
2019-02-01Zaproszenie do składania ofert i uczestnictwa w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych: usługi szpitalne i podobne poza godzinami normalnych ordynacji lekarskich w Izbie przyjęć i oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej
2019-01-09 Zaproszenie do składania ofert i uczestniczenia w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych: usługi szpitalne i podobne – pełnienie dyżurów lekarskich w Dziale Anestezjologii
2019-01-07Zaproszenie do sładania ofert i uczestnictwa w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii
2019-01-03Zaproszenie do składania ofert i uczestniczenia w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kod 85110000-3 usługi szpitalne i podobne, poza godzinami normalnych ordynacji lekarskich
2018-12-06Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii
2018-12-05Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej
2018-10-15Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej
2018-01-04Zaproszenie do składania ofert i uczestniczenia w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych: usługi szpitalne i podobne – pełnienie dyżurów lekarskich w Dziale Anestezjologii
2018-01-04Zapraszanie do składania ofert i uczestniczenia w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych usługi szpitalne i podobne, poza godzinami normalnych ordynacji lekarskich w następujących oddziałach: chorób wewnętrznych, hematologii, chorób płuc, pediat
2017-09-27Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (ogólne usługi lekarskie)
2017-09-21Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (ogólne usługi lekarskie)
2017-09-08Konkurs na udzielanie świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
2017-08-18OGŁOSZENIE dla biegłych rewidentów na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. za rok obrotowy 2017 i za 2018
2017-05-10Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej
2017-02-03Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych, usług szpitalnych poza godzinami normalnych ordynacji lekarskich w Izbie przyjęć i oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej
2017-01-03Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych (pełnienie dyżurów lekarskich) w zakresie anestezjologii
2017-01-02Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych, usług szpitalnych, poza godzinami normalnych ordynacji lekarskich
2016-02-03Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych (pełnienie dyżurów lekarskich) w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
2016-01-05Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych (pełnienie dyżurów lekarskich) w zakresie: chorób wewnętrznych, hematologii, chorób płuc, pediatrii
2016-01-04Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych (pełnienie dyżurów lekarskich)w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
2015-12-01Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. w Zamościu oferuje do sprzedaży samochód
2015-11-23Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej
2015-11-05Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. w Zamościu oferuje do sprzedaży samochód
2015-10-16OGŁOSZENIE dla biegłych rewidentów na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. za rok obrotowy 2015 i za 2016
2015-10-02Ustny przetarg nieograniczony na wynajem lokalu
2015-04-13Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. w Zamościu oferuje do sprzedaży samochody
2015-03-19Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. w Zamościu oferuje do sprzedaży samochody
2015-03-11Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. w Zamościu oferuje do sprzedaży samochody
2015-03-11Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej
2015-02-10Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej
2015-02-03Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych (pełnienie dyżurów lekarskich) w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
2015-01-13Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie otolaryngologii dziecięcej
2015-01-08OGŁOSZENIE - powierzchnie reklamowe do wynajęcia
2014-12-09Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych (pełnienie dyżurów lekarskich)w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
2014-12-09Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych (pełnienie dyżurów lekarskich) w zakresie: chorób wewnętrznych, hematologii, chorób płuc, pediatrii
2014-09-16OGŁOSZENIE dla biegłych rewidentów na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. za rok obrotowy 2014
2014-04-10Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej
2014-04-08Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych (pełnienie dyżurów lekarskich) w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
2014-02-14Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych (pełnienie dyżurów lekarskich) w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
2013-12-16Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. w Zamościu zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert dotyczących realizacji inwestycji w zakresie budowy i prowadzenia na terenie ZSzN Sp. z o.o. ośrodka radioterapii.
2013-12-03OGŁOSZENIE - KONKURS na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie „Teleradiologia-opis przesyłanych badań tomograficznych i rtg”
2013-06-12Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie otolaryngologii dziecięcej
2013-04-12Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. w Zamościu ogłasza, że posiadamy do wynajęcia pomieszczenia użytkowe zlokalizowane na II piętrze budynku położonego w Zamościu przy ul. Kilińskiego 4 (budynek przychodni).
2013-03-11Zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego i anestezjologicznego


 

Poczta szpitalna:

Aktualności
Konwent szpitali
Informacje o spółce
Historia
Oddziały / Działy
Ogłoszenia / Konkursy
Cennik usług
Zamówienia publiczne
Mapka szpitala
Obowiązek informacyjny
Kontakt / Spis telefonów
Informacje dla Pacjentów
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty Unijne
Projekty współfinansowane
Konferencje
Oferty pracy
Ankieta dla pacjentów
IX Regionalna Konferencja PFSz - Zamość 2024
Dobry posiłek
Działania antykorupcyjne
E-portal
System Zarządzania Jakością