Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
 
  mniejsza czcionka   mniejsza czcionka większa czcionka   wysoki kontrast wysoki kontrast wysoki kontrastTytuł projektu"Doposażenie Oddziału Hematologii"
Okres realizacjipaździernik – listopad 2023Dzięki dofinansowaniu PGE Fundacja w ramach projektu szpital zakupił sprzęt na potrzeby funkcjonowania Oddziału Hematologicznego:

 • Aparat ultrasonograficzny (USG)

Nowoczesny i wszechstronny, wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny do nieinwazyjnej diagnostyki obrazowej zapewniający wysoką jakość obrazowania we wszystkich trybach.
Tytuł projektu"Doposażenie Oddziału Chorób Płuc w celu przeciwdziałania skutkom zakażenia Covid-19"
Okres realizacjikwiecień - maj 2023Dzięki dofinansowaniu PGE Fundacja w ramach projektu szpital zakupił następujący sprzęt na potrzeby funkcjonowania Oddziału Chorób Płuc:

 • Urządzenie do nieinwazyjnego monitorowanie wentylacji i nasycenia tlenem

  Przezskórny kapnograf i pulsoksymetr do nieinwazyjnego i ciągłego monitorowania przezskórnego SpO2 i pCO2 we krwi. W sposób ciągły mierzy przezskórnie stężenie tlenu pO2 i dwutlenku węgla pCO2 we krwi oraz puls PR. Umożliwia to podjęcie natychmiastowej reakcji, co w efekcie może zapobiec niewydolności i uszkodzeniom narządów. Do zastosowania w medycynie zaburzeń oddychania


 • System do cyfrowego drenażu klatki piersiowej typu THOPAZ

  Urządzenie do mierzenia i regulacji podciśnienia bardzo blisko klatki piersiowej pacjenta oraz redukuje efekt syfonu.Pozwala lekarzowi na precyzyjną ocenę przecieku powietrza, płynu oraz ciśnienia w jamie opłucnej i osierdziowej.

-->

Tytuł projektu"Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków"
Program"Narodowa Strategia Onkologiczna" na lata 2020 - 2030
Okres realizacjiGrudzień 2022
Całkowita wartość491 531,76 PLN
Dofinansowanie490 740,00 PLNPrzedmiotem realizacji zadania jest dostosowanie polskich ośrodków hematoonkologicznych leczących osoby dorosłe do standardów międzynarodowych European Leukemia Net, w tym uzupełnienie niedoborów sprzętu wykorzystywanego do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków.

W celu unowocześnienia wyposażenia Kliniki i pracowni diagnostycznej, warunków i metod leczenia, jak również uzupełnienia niedoborów sprzętu wykorzystywanego do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków oraz zwiększenia jakości realizacji świadczeń zakres rzeczowy inwestycji obejmuje zakup dla Oddziału Hematologii następującego sprzętu:

 • Kardiomonitory ze stacją do centralnego monitorowania - 2 zestawy
 • Separator komórkowy – 1 szt.

Zakupiony sprzęt przyczyni się do szybszej diagnostyki i leczenia pacjentów onkologicznych, a także ułatwi i usprawni pracę personelu.Tytuł projektu„Poprawa efektywności energetycznej budynków Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o.”
Przedsięwzięcie pod nazwą "Poprawa efektywności energetycznej budynków Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o." otrzymało dofinansowanie w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 "Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie"

Umowa o dofinansowanie Nr 447/2019/Wn03/OA-tr-ku/D została podpisana 01.10.2019 roku w Warszawie
Termin zakończenia prac30.06.2022
Wysokość przyznanej dotacji3 585 969 PLN
Wkład własny szpitala3 150 899 PLN
Wartość całej inwestycji stanowi wartość 6 736 868 PLNInwestycja obejmuje 6 budynków szpitala, z których każdy posiada powierzchnię powyżej 500 m2 a łączna ich powierzchnia wynosi 12 297, 7 m2

Przedsięwzięcie polega na przeprowadzeniu robót termomodernizacyjnych w obiektach Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o. o. polegających na ociepleniu przegród zewnętrznych , wymianie okien, częściowej modernizacji c.o, wymianie wentylacji i klimatyzacji na wentylację z rekuperacją ( blok operacyjny, kuchnia szpitalna) oraz wymianie oświetlenia wbudowanego na oświetlenie LED a także wdrożenie systemu zarządzania energią.


W wyniku prac termomodernizacyjnych założono efekt ekologiczny polegający na:
  zmniejszeniu zużycia energii pierwotnej w budynkach – 8 852,81 GJ/rok
  zmniejszeniu emisji CO2 - 896,5 Mg/rok
 

Poczta szpitalna:

Aktualności
Konwent szpitali
Informacje o spółce
Historia
Oddziały / Działy
Ogłoszenia / Konkursy
Cennik usług
Zamówienia publiczne
Mapka szpitala
Obowiązek informacyjny
Kontakt / Spis telefonów
Informacje dla Pacjentów
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty Unijne
Projekty współfinansowane
Konferencje
Oferty pracy
Ankieta dla pacjentów
Dobry posiłek
Działania antykorupcyjne
E-portal
System Zarządzania Jakością