Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
 
  Polskiej Federacji Szpitali 
Aktualności


(2006-10-17)

14 października 2006r. święto Pieczonego ziemniaka

Znów spotkanie w „Duecie”

zszedł się Szpital cały

bawiły się działy, a także oddziały

pretekstem zaś był kartofel pieczony,

a w domach zostali mężowie i żony.

Gościem honorowym wyśmienitej zabawy

był Pan Prezydent Miasta Zamość Marcin Zamoyski wraz z małżonką.

Zdjęcia


(2006-10-13)

Informacja o seminarium w Ministerstwie Zbigniewa Religii


Dnia 11 października 2006r w „Sali Kinowej” Ministerstwa Zdrowia pod patronatem Ministra Zdrowia prof. Zbigniewa Religi odbyło się seminarium poświęcone aktualnej sytuacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej pt.:

„Czy można efektywnie zarządzać publicznym zakładem opieki zdrowotnej”

Konferencja opierała się na zagadnieniach związanym z sytuacją finansową publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
W czasie Konferencji swoimi doświadczeniami i uwagami na temat zarządzania publicznym zakładem opieki zdrowotnej podzielili się:

- Pan Prof. Dr hab. Krzysztof Opolski – Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Bankowości i Finansów, Uniwersytet Warszawski
- Pani Bożena Marcinkowska – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie
- Pani Regina Tokarz – Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
- Pani Krystyna Płukis – Dyrektor SZPZOZ Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim
- Pan Krzysztof Kłos – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
- Pan Wojciech Szafrański – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Bochni
- Pan Andrzej Bujnowski – Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia Zakładu Opieki Zdrowotnej „Pro Medica” w Ełku Sp. z o.o.

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektorzy Szpitali z terenu całej Polski, przedstawiciele związków zawodowych działających w służbie zdrowia, przedstawiciele pracodawców z ramienia Konfederacji Pracodawców Polskich – Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali Samorządowych oraz liczni przedstawiciele mediów.
Każdy z prelegentów przedstawiał własne doświadczenia i problemy związane z tematem zarządzania i budżetowania prowadzonych przez siebie szpitali. Wśród nich znalazł się też kol. Andrzej Bujnowski – Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia, przedstawiciel niepublicznego sektora usług, którego szpital jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali Samorządowych.
Należy podkreślić, że przedstawiane problemy w dużej mierze odnosiły się do prezentowanych jednostek, uwarunkowanych specyfiką związaną z ich lokalizacją, zakresem prowadzonej działalności medycznej, stosunkiem organów założycielskich lub właścicieli do rozwiązywanych problemów oraz przychylnością lokalnej społeczności.
Po prezentacji tematów można wysnuć wniosek, że nie można każdego z ww. przykładów „przenieść” do innej jednostki, bez uwzględnienia specyfiki danego szpitala, jego „osadzenia” w lokalnych realiach i przedstawienia szans na przyszłość. Nie wszystkie prezentowane szpitale dobrze radziły sobie z bilansowaniem swojej działalności.
Wystąpienie kol. Bujnowskiego było prezentacją nowej drogi dla zadłużonej publicznej służby zdrowia, drogi która przynosi wymierne efekty ekonomiczne, a przede wszystkim stwarza możliwości rozwoju i poszerzania dostępności do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych.
Po zakończeniu prezentacji odbyła się konferencja prasowa Ministra Zdrowia Pana Zbigniewa Religi.
Minister Zdrowia prof. Zbigniew Religa poinformował, że 48 proc. szpitali w Polsce nie ma zadłużenia. "Jestem pod wrażeniem, jak wiele dobrego się dzieje. Są szpitale, które generują zyski, rozwijają się, kupują nowoczesny sprzęt i świadczą usługi na wysokim poziomie" - powiedział minister. Religa przypomniał, że w ciągu ostatniego półtora roku zadłużenie szpitali w Polsce zmniejszyło się o blisko 30 proc. - z ponad 6 do 4,5 mld zł. Dodał, że ministerstwo szacuje, iż w najbliższych miesiącach zmniejszy się ono do 4 mld zł.
Minister zdrowia podkreślił jednocześnie, że jest w Polsce wiele placówek medycznych, które są w bardzo złej sytuacji. Podał przykład Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., który jest zadłużony na ok. 200 mln zł. "Nie wierzę, że jest to tylko błąd w systemie. W tym przypadku musi być błąd w zarządzaniu. Nie ma uzasadnienia dla tak wysokiego zadłużenia" - oświadczył Religa. Zaznaczył, że jako minister nie ma wpływu na tę placówkę, bo jej właścicielem jest samorząd. Jedną z dobrych form restrukturyzacyjnych jest przekształcenie publicznego zoz-u w jednostkę niepubliczną, samorządową.

Krzyszof Tuczapski(2006-10-13)

Artykuł o naszym Szpitalu autorstwa red. Anny Drzewieckiej.

Z uwagi na ilość tekstu, cały tekst znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąc kliknij tutaj.(2006-10-10)

Informacja o spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia dnia 9.10.2006r.
Dnia 9 października 2006r w Sali Kinowej Ministerstwa Zdrowia odbyło się robocze zebranie podzespołu ds. warunków zatrudniania Międzyresortowego Zespołu do Spraw Opracowania Zasad Zatrudniania i Wynagradzania w Ochronie Zdrowia, powołanego przez Prezesa Rady Ministrów. Obradom przewodniczył Pan Filip Grzejszczyk koordynator Departamentu Dialogu Społecznego Ministerstwa Zdrowia. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele związków zawodowych działających w ochronie zdrowia oraz przedstawiciel Konfederacji Pracodawców Polskich, Prezes Zamojskiego szpitala Niepublicznego sp. z o.o. lek. med. Krzysztof Tuczapski. Niestety, pomimo zaproszenia przez MZ, nie byli obecni przedstawiciele Ministerstwa Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Spowodowało to, że dyskusja nie mogła być w pełni merytoryczna, gdyż wiele postulatów i pytań nie znalazło właściwych adresatów.

Członkowie podzespołu zajęli się głównie szeroko pojętymi warunkami pracy pracowników ochrony zdrowia.Zgłoszono wiele postulatów, zobowiązując Ministerstwo Zdrowia do przedstawienia wyczerpujących odpowiedzi, m.in.:
-przegląd obowiązujących aktów prawnych i ich zebranie w jednej formie, np. w zakresie przepisów BHP, wymogów PIP i Sanepid-u oraz norm prawnych zawartych w kodeksie pracy;
-podjęciem prac nad ustaleniem minimalnych norm zatrudniania poszczególnych grup zawodowych służby zdrowia;
-ustalenia płacy minimalnej dla poszczególnych grup zawodowych w różnych formach ich zatrudniania, tj. umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowy kontraktowe itp.;
-ustalenie zgodności aktów prawnych z prawem unijnym;
-ustalenie tzw. stanowisk wymagalnych w ochronie zdrowia w poszczególnych zakresach świadczeń medycznych.

Ze względu na szeroki i wielowątkowy wachlarz problemów, dyskusja nad stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia w ww. tematach odbędzie się na zebraniu plenarnym całego Zespołu dnia 16 października 2006r.

Krzysztof Tuczapski


(2006-10-09)

Analiza Ustawy o podwyżkach z dnia 22.07.2006 r. Opinia prawna dla KPP.

Z uwagi na ilość tekstu, cały tekst znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąc kliknij tutaj.(2006-10-04)

Kto nas będzie leczył? - artykuł z "Kroniki Tygodnia"


O problemach z niedoborem lekarzy specjalistów, o płacach i zasadach wynagradzania w służbie zdrowia, a także o przyszłorocznych kontraktach z NFZ rozmawiali członkowie Konwentu Szpitali Zamojszczyzny


Dyrektorzy szpitali i zaproszeni goście spotkali się w ubiegły wtorek w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym „Sosna” w Biłgoraju. W konwencie uczestniczyli m.in.: Andrzej Kowalik - zastępca dyrektora ds. ekonomicznych Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Piotr Szafrański – dyrektor zamojskiej delegatury NFZ oraz przedstawiciele władz powiatu biłgorajskiego.
Spotkanie prowadził przewodniczący Konwentu Szpitali Zamojszczyzny - Krzysztof Tuczapski, prezes Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o.
W związku z nadal istniejącym problemem niedoboru specjalistycznej kadry lekarskiej oraz brakiem zainteresowania tą sytuacją ze strony konsultantów wojewódzkich, członkowie konwentu podjęli decyzję o konieczności skierowania pisma do Wojewody Lubelskiego z prośbą o wsparcie starań mających na celu pozyskanie kadry medycznej.
- W naszych szpitalach są wolne etaty dla 104 specjalistów – powiedział Kronice przewodniczący konwentu Krzysztof Tuczapski. – Najbardziej poszukiwani lekarze to hematolodzy, neurochirurdzy, endokrynolodzy, radiolodzy, chirurdzy urazowo-ortopedyczni, anestezjolodzy. Potrzeby są ogromne, a chętnych do pracy brak.
Prezes Tuczapski opowiada, że Zamojski Szpital Niepubliczny od wielu miesięcy poszukuje anestezjologa i hematologa. Nawet podstawowa pensja w kwocie 4 tys. zł i mieszkanie do dyspozycji nie są w stanie skusić żadnego specjalisty z II stopniem. Lekarze wolą bardzo dobrze płatną pracę na zachodzie Europy, ewentualnie wybierają zatrudnienie w ośrodku lubelskim, w klinikach.
Członkowie konwentu mają nadzieję, że uda się zwiększyć przydzieloną naszym szpitalom liczbę miejsc na tzw. rezydenturach dla młodych lekarzy chcących specjalizować się w danej dziedzinie. To mogłoby, chociaż w części rozwiązać problem braku kadry lekarskiej.
W czasie konwentu rozmawiano także o podwyżkach wynagrodzeń obiecanych przez rząd po niedawnej fali strajków w szpitalach. Generalnie miały one wynieść 30 procent, ale nie wszyscy dostaną po równo. Najwięcej mają otrzymać najgorzej zarabiający, lepiej uposażeni - nieco mniej. Podwyżki nie dostaną zarabiający więcej niż siedmiokrotność przeciętnego wynagrodzenia. W naszym regionie pracownicy szpitali powinni dostać od 20 do 28 procent podwyżki.
- W NFZ przygotowania do przekazania nam środków na podwyżki idą dosyć sprawnie – ocenia prezes Tuczapski. – Są już aneksy do kontraktów, myślę, że nie będzie żadnych opóźnień i do 5 listopada wszyscy uprawnieni dostaną wyższe pensje.
W międzyresortowym zespole trwają prace nad zasadami zatrudniania i wynagradzania w ochronie zdrowia, które miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2008 r. Nowa ustawa ma być dla pracowników służby zdrowia podobną regulacją jak Karta Nauczyciela dla pedagogów.
Wiadomo już, że szpitalne kontrakty na 2007 rok pozostaną na poziomie ze stycznia 2006. Nie zostaną podwyższone, bo ogromne kwoty pochłoną podwyżki płac. To niezbyt dobra wiadomość dla pacjentów, bo nie poprawi się dostępność do świadczeń, a kolejki na badania i zabiegi jeszcze bardziej się wydłużą.(2006-10-03)

Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia w dniu 02.10.06


Spotkanie z Panią Anną Gręziak Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia dniu 02.10.06

Korporację reprezentowali: Andrzej Mądrala, Michał Kamiński.
W trakcie spotkania zaprezentowano Korporację i przedstawiono tezy programowe.
W szczególności omówiono następujące tematy:

1. Wysokość środków przeznaczanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na ochronę zdrowia.
2. Odpisy na świadczenia medyczne z funduszu socjalnego.
3.Podwyzki w służbie zdrowia oraz prace Międzyresortowego Zespołu ds. Opracowania Zatrudnienia i Wynagrodzenia w Ochronie zdrowia.
4. Ulg podatkowych w ochronie zdrowia.
4. Migracji lekarzy w ramach prac Hospeen

Ad 1. Pani Minister Anna Gręziak poinformował przedstawicieli Korporacji, iż w Ministerstwie Zdrowia powstaje nowy departament w kompetencjach którego będzie koordynacja procesów związanych z pkt. 1. Obecnie nie ustalono który z Wiceministrów będzie nadzorował departament. Ministerstwo Zdrowia w pełni popiera postulat zwiększenia środków na ochronę zdrowia w ramach środków strukturalnych UE. Obecnie sprawa leży w gestii Premiera. Ustalono, że po uzyskaniu odpowiedzi na pismo skierowane do Ministra Religi skoordynujemy wspólne działania na poziomie Rady Ministrów.
Ad 2. Mister A. Greziak zobowiązała się do przeanalizowania propozycji i wzorem karty nauczycielskiej będzie rozważała możliwość wprowadzenia stosownych odpisów.
Ad 3 Ustalono, iż w dalszych pracach ze strony KPP będzie uczestniczył nasz kolega Krzysztof Tuczapski.
Ad 4. Minister Greziek poinformował, iż skonsultuje propozycję z Ministrem B. Piechą.
Ad 5. Wiceprezydent A. Mądrala poinformował Panią Mister o konferencji Hospeen-u w sprawie migracji białego personelu. Zostaliśmy poinformowani, iż w ramach prac ministerialnych rozważny jest pomysł wprowadzenia preferencyjnych kredytów dla lekarzy specjalizujących się z jednoczesnym zobowiązaniem do odpracowania specjalizacji uzyskanych na terenie RP.


(2006-10-03)

Pismo Konfederacji Pracodawców Polskich do Ministra Zdrowia

Z uwagi na ilość tekstu, cały tekst znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąc kliknij tutaj.(2006-09-26)

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA MIĘDZYRESORTOWEGO ZESPOŁU DS. OPRACOWANIA ZASAD ZATRUDNIANIA I WYNAGRADZANIA W OCHRONIE ZDROWIA, które odbyło się dnia 5 września 2006 r.

Z uwagi na ilość tekstu, cały tekst znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąc kliknij tutaj.(2006-09-26)

Uwagi do spotkania Międzyresortowego Zespołu ds. Opracowania Zasad Zatrudniania i Wynagradzania w Ochronie Zdrowia, które odbędzie się dnia 26 września 2006 r.

Z uwagi na ilość tekstu, cały tekst znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąc kliknij tutaj.(2006-09-08)

Informacja o spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia


W dniu 5.09.2006r w Sali Kinowej Ministerstwa Zdrowia odbyło się posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Opracowania Zasad Zatrudniania i Wynagradzania w Ochronie Zdrowia.
W spotkaniu uczestniczyli:
- przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia na czele z Panem Ministrem Zbigniewem Religą,
- przedstawiciele Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Pracy,
- przedstawiciele związków zawodowych,
- przedstawiciele pracodawców, w tym z ramienia Konfederacji Pracodawców Polskich Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali Samorządowych v-ce Prezes Zarządu lek. med. Krzysztof Tuczapski.

Porządek obrad Międzyresortowego Zespołu do Spraw Opracowania Zasad Zatrudniania i Wynagradzania w Ochronie Zdrowia w dniu 5 września 2006 r. obejmował:
- Otwarcie posiedzenia.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Przyjęcie protokołu z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu do Spraw Opracowania Zasad Zatrudniania i Wynagradzania w Ochronie Zdrowia w dniu 6 lipca 2006 r.
- Przedstawienie Informacji dotyczącej statusu pracowników ochrony zdrowia.
- Przedstawienie wyników wstępnej analizy danych zawartych w ankietach dotyczących wysokości wynagrodzeń osób zatrudnionych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.
- Sprawy różne.
- Zamknięcie posiedzenia.

Do tego porządku na wniosek Pana Ministra Zbigniewa Religi włączono punkt informujący o przebiegu realizacji podwyżek dla pracowników służby zdrowia wg Ustawy z dn. 22.07.2006r. Rozpoczęła się burzliwa dyskusja, która przebiegała w rzeczowej atmosferze, wyjaśniająca ze strony rządowej wątpliwości zasad naliczania i wypłaty ustawowych podwyżek. Pan Minister Religa jeszcze raz podkreślił, że pieniądze na 30% podwyżkę dla wszystkich świadczeniodawców są zagwarantowane.
Następnie rozpoczęła się dyskusja nad właściwym porządkiem spotkania. Po zapoznaniu się z przygotowanymi przez Ministerstwo Zdrowia propozycjami statutu pracownika służby zdrowia oraz wysokościami przeciętnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia, przyjęto propozycję strony związkowej i pracodawców o wydłużeniu czasu na szczegółowe zapoznanie się ze złożonymi dokumentami.
Szczegółowe omówienie ww. problemów odbędzie się na kolejnym posiedzeniu Zespołu pod koniec września br.(2006-09-08)

Szanowni Państwo !

Uprzejmie informuję, że dnia 7.09.2006r w siedzibie Konfederacji Pracodawców Polskich w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali Samorządowych z władzami Korporacji „Zdrowe Zdrowie”
. Miało ono na celu wypracowanie wspólnego stanowiska, umożliwiającego przystąpienie Naszego Stowarzyszenia do Korporacji, a tym samym stania się członkiem Konfederacji. Z przyjemnością informuję, że po merytorycznej dyskusji osiągnięto consensus.
Z dniem 7 września 2006 roku zostaliśmy przyjęci w poczet członków Konfederacji. Ze strony Konfederacji podpis na porozumieniu złożył Prezydent KPP Pan Andrzej Malinowski, ze strony Stowarzyszenia Renata Jażdż-Zalewska Prezes Zarządu, Krzysztof Tuczapski v-ce Prezes, Andrzej Marcyniuk skarbnik.
Zaczynamy teraz wspólną pracę dla dobra niepublicznej służby zdrowia w naszym kraju.

(2006-09-04)

Ważna notatka prasowa


Religa chce odwołania szefa NFZ

Judyta Watoła, Katowice
„Gazeta Wyborcza” 2006-09-02

Minister zdrowia złożył do premiera wczoraj wniosek o odwołanie prezesa NFZ Jerzego Millera. Poszło o to, jak wypłacić pieniądze na obiecane przez rząd podwyżki

Według resortu zdrowia Jerzy Miller (z prawej) źle zaplanował wypłatę podwyżek

Miller pojechał wczoraj do Wrocławia, by wręczyć nominację nowemu szefowi tamtejszego oddziału NFZ oraz spotkać się z dyrektorami dolnośląskich szpitali i przychodni. - Dzisiaj jeszcze jestem prezesem - chwalił się przed spotkaniem.
W jego trakcie na salę dotarła SMS-ami wiadomość o wniosku Religi. Po kilkunastu minutach wiedziała już o tym większość dyrektorów, aż nowina dotarła do stołu prezydialnego. Podawana dalej jak w zabawie "głuchy telefon" trafiła na koniec do samego prezesa NFZ. Wtedy Miller szybko zakończył spotkanie.
Wniosku o odwołanie Millera spodziewano się od ośmiu dni. Wtedy bowiem zmieniło się prawo - już nie sprzyjająca Millerowi rada funduszu, ale premier odwołuje i powołuje prezesa NFZ.
Jak się dowiedzieliśmy, Miller poprosił jednak o kilka dni zwłoki w sprawie swojego odwołania. Poparł go Religa. Na najbliższy poniedziałek planowali wspólną konferencję prasową w sprawie październikowych podwyżek dla lekarzy i pielęgniarek.
Wczoraj Religa zmienił te plany. Miller nie zgodził się bowiem na cofnięcie swojego zarządzenia w sprawie przekazania pieniędzy na podwyżki. - Po naszych analizach prawnych okazało się, że zarządzenie prezesa jest sprzeczne z ustawą o podwyżkach uchwaloną przez parlament. Minister je unieważni - mówi Paweł Trzciński, rzecznik Ministerstwa Zdrowia.
Ustawa zapewnia wszystkim ZOZ-om, że dostaną tyle pieniędzy, by fundusz płac podnieść w trzecim kwartale średnio o 30 proc., co zagwarantuje wypłatę podwyżek od października w tej wysokości.
Fundusz twierdzi jednak, że zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych nie może wypłacać pieniędzy z naszych składek bezpośrednio na podwyżki. Miller znalazł więc inny sposób. Postanowił podnieść ceny poszczególnych świadczeń. Miały wzrosnąć zależnie od tego, jaki jest w nich wkład pracy lekarzy i pielęgniarek.
- Naszą intencją było pogodzenie ustawy o podwyżkach z zapisami ustawy o świadczeniach zdrowotnych - wyjaśnia Magdalena Dulińska z departamentu prawnego NFZ.
Kłopot w tym, że zdaniem Ministerstwa Zdrowia takie rozwiązanie nie gwarantowało szpitalom i przychodniom równych wypłat.
- W przyszłym tygodniu resort sam opracuje tryb przekazania ZOZ-om pieniędzy na podwyżki. Na pewno dotrą one do nich w terminie - zapowiada Trzciński.
Wniosek o odwołanie Millera ma teraz zaopiniować rada NFZ (jej opinia nie jest dla premiera wiążąca). Na razie nie ma wniosku o powołanie jego następcy.

(2006-08-28)

Artykuł m.in. o Zamojskim Szpitalu Niepublicznym sp. z o.o.


Służba Zdrowia nr 64-67 (3565-3568) - 28 sierpnia 2006

RAPORT
Samorządowe zozy niepubliczne lepsze od publicznych
Nie tylko zysk - Tomasz Sienkiewicz

Nikt nie prowadzi oficjalnego rejestru samorządowych niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej w Polsce. Na stronie patronującego im Związku Powiatów Polskich podano, że jest ich w kraju ponad 40. Niektóre województwa stanowią jednak pod tym względem białe plamy (np. mazowieckie), w innych, jak warmińsko- -mazurskie, to już nawet połowa spośród wszystkich (16) szpitali powiatowych. W całym kraju stanowią dotąd niespełna 6,5% spośród 657 szpitali. (...)


Zachęcamy Państwa do lektury ww. artykułu(2006-08-25)

Ważna informacja Ministerstwa Zdrowia


MINISTERSTWO ZDROWIA
Departament
Dialogu Społecznego

Warszawa, 24 sierpnia 2006 r.
W związku z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji przepisów ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń Departament Dialogu Społecznego przekazuje następujące stanowisko.

Art. 5 ust. 10 ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń określa zasadę, według której ustala się maksymalną wysokość wzrostu wynagrodzenia danego pracownika.
Użyte w tym przepisie wyrażenie „w stosunku rocznym” odnosi się do wzrostu wynagrodzenia danego pracownika. Zgodnie z art. 5 ust. 10 maksymalny wzrost wynagrodzenia danego pracownika nie może być wyższy niż 40% jego przeciętnego wynagrodzenia w ostatnim kwartale poprzedzającym wejście w życie ustawy.
Przykładowo, przy założeniu, że przeciętne wynagrodzenie danej osoby w ostatnim kwartale poprzedzającym wejście w życie ustawy stanowiło równowartość 2 000 zł, maksymalny wzrost wynagrodzenia może wynieść maksymalnie 800 zł (2000x40%= 800). Kierownik zakładu będzie mógł więc takiemu pracownikowi podwyższyć wynagrodzenie od dnia 1 października 2006 r. jednorazowo o 40% (800 zł) lub podwyższać mu wynagrodzenie wielokrotnie, przy zastrzeżeniu, że wzrost wynagrodzenia nie przekroczy 40% jego przeciętnego wynagrodzenia w ostatnim kwartale poprzedzającym wejście w życie ustawy.
Przepis art. 5 ust. 10 ustawy chroni więc przed sytuacją, w której powstałyby nadmierne dysproporcje we wzroście wynagrodzeń pracowników na skutek powyższej regulacji.

z poważaniem
Filip Grzejszczyk
Koordynator
Departamentu Dialogu Społecznego(2006-08-24)

Depesza prasowa Konfederacji Pracodawców Polskich - konsorcjum


Religa: wniosku o odwołanie prezesa NFZ nie przygotowałem (2006-08-24 08:11)

24.8.Warszawa (PAP) - Wniosku o odwołanie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jerzego Millera nie przygotowałem i nie wiem jeszcze, czy go przygotuję - powiedział w czwartek w radiowych Sygnałach Dnia minister Zdrowia Zbigniew Religa.
"Jest to niezwykle ważne stanowisko i decyzję w tej sprawie powinno się przyjąć po szczegółowych konsultacjach z premierem" - dodał.
Media od dawna spekulują, że Jerzego Millera miałby zastąpić Andrzej Sośnierz, były szef Śląskiej Kasy Chorych, kiedyś poseł PO, dziś PiS. O tym, że Miller zostanie odwołany mówił na początku sierpnia Przemysław Gosiewski (PiS). W piątek wchodzi w życie ustawa, która decyzję co do szefa NFZ oddaje w ręce premiera. Religa zapewnił, że pieniądze na 30-procentowe podwyżki od października dla lekarzy są zabezpieczone. Zgodnie z ustawą, komu i ile podwyższyć mają ustalić dyrektorzy poszczególnych szpitali. Jednak - zdaniem ministra - podwyżki, które dotyczą osoby dużo zarabiającej powinny być ograniczone, aby było sprawiedliwie. Minister przyznał, że zapis ustawy, mówiący o tym, że wzrost wynagrodzenia nie może być w stosunku rocznym wyższy niż 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia danej osoby w ostatnim kwartale poprzedzającym wejście w życie ustawy, "być może jest nieprecyzyjny".
"Są wyliczenia w tej sprawie niezbyt precyzyjne. Mamy miesiąc czasu, aby konkretne zapisy ustawy udoskonalić. Jesteśmy otwarci na konsultacje w tej sprawie. W ciągu miesiąca możemy te nieścisłości poprawić" - powiedział minister. Zapytany o przynależność do samorządu zawodowego, Religa powiedział, że jego zdaniem - przynależność do samorządu zawodowego powinna być dobrowolna, a nie - jak jest obecnie - obowiązkowa. "Lekarz ma budować swój autorytet w oparciu o swoją wiedzę, a nie o przynależność zawodową" - podkreślił.
Religa jest za tym, by pojawiły się napisy o szkodliwości picia alkoholu na etykietach butelek. "Coraz więcej młodych ludzi jest na leczeniu odwykowym, coraz więcej jest wypadków spowodowanych po spożyciu alkoholu, cały szereg chorób - to szkodzi zdrowiu i zagraża życiu. Trzeba ludziom mówić o tym, jak bardzo alkohol jest niebezpieczny" - podkreślił.(PAP)

Katarzyna Turska
Rzecznik Prasowy
Konfederacja Pracodawców Polskich

(2006-08-17)

Rządowy projekt ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym


Dnia 16 sierpnia 2006r odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia Sejmu RP. Głównym punktem było pierwsze czytanie projektu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Po krótkim wstępie wygłoszonym prze Ministra Jarosława Pinkasa nadzorującego prace nad ustawą zebrani uczestnicy zaczęli zgłaszać uwagi . W związku z obszernością materiału i licznymi uwagami powołano podkomisję ds. ratownictwa medycznego. Podkomisja rozpoczęła pracę omawianiem poszczególnych art.. W dniu 16 sierpnia zakończono omawianie na artykule 8. Prawdopodobne jest, że podkomisja będzie pracowała kilka dni. Ze strony Korporacji „Zdrowe Zdrowie” przedstawiono opinię, skupiając się w szczególności na występującymi w projekcie, niezgodnymi z obowiązującym prawem zapisach o nierówności podmiotów, podkreślając zapisaną w projekcie ustawy uznaniowość w wyborze oferentów oraz alokacji środków finansowych. Art 16, 17, 46 ustawy o państwowym ratownictwie medycznym. Zgodnie z tymi artykułami zadaniem Wojewody jest przygotowanie projektu planu medycznego zabezpieczenia ratunkowego na terenie województwa. Z chwilą zatwierdzenia plan staje się podstawą do zawierania umów. W ustawie brakuje wytycznych , zasad tworzenia planów medycznego zabezpieczenia ratunkowego, co będzie skutkowało ( podobnie jak w latach 2004, 2005 przy tworzeniu wojewódzkich planów zabezpieczenia medycznego) uznaniowością. Co więcej Wojewoda prawdopodobnie będzie faworyzował podmioty publiczne. Kłóci się to z zapisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych art 134 i 132, mówiące o tym iż umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej może być zawarta wyłącznie ze świadczeniodawcą wybranym na zasadach konkursu ofert, ewentualnie w szczególnych przypadkach w trybie rokowań. Ponadto w myśl tych artykułów Fundusz Zdrowia zobowiązany jest zapewnić równe traktowanie wszystkich świadczeniodawców i prowadzić postępowanie w sposób gwarantujący uczciwą konkurencję. Będziemy mieli do czynienia z sytuacją w której Wojewodowie będą przeprowadzać niezależnie konkurs ofert , dyskryminując podmioty niepubliczne poprzez wskazywanie jednostek ratownictwa medycznego z którymi będą zwierane umowy. Dlatego stanowczo zgłoszone zostały nasze zastrzeżenia. Zaproponowano Ministrowi Pinkasowi opracowania rozporządzenia określającego zasady tworzenia planów medycznego zabezpieczenia ratunkowego. W najbliższych dniach przewiduje się spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i wspólne prace nad rozporządzeniem i ustawą. W drugie części dnia rozpoczęła pracę podkomisja, opiniująca poszczególne artykuły. Po burzliwych dyskusjach zaproponowano kilka poprawek w art 3 pkt 2 wykreślenie " spełniającego wymagania określone w ustawie", w pkt 3 wykreślenie " II stopnia"pkt 6 dopisanie " chirurgicznego, kardiologicznego, pediatrii" , dopisanie dodatkowego pkt. 11 - ze starego projektu mówiącego o tym iż "każda osoba będąca na miejscu wypadku powinna bezwłocznie powiadomić właściwe instytucje o wypadku.
Na tym temacie Komisja Zdrowia zakończyła swoją pracę.

Rządowy projekt ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym(2006-08-16)

W świetle Ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.UNr 79 poz.550) w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym Sp. z o.o. powstała Rada Pracowników w składzie:
1. Mirosław Brzyski - Przewodniczący
2. Danuta Kusiak - sekretarz
3. Henryk Gałan - członek
4. Alicja Głazowska - członek
5. Janina Chodara - członek


(2006-08-11)

W dniu 9 sierpnia 2006r w siedzibie Konfederacji Pracodawców Polskich odbyło się zebranie Korporacji "Zdrowe Zdrowie", dawniej Korporacja "Zdrowie Polski" na którym jako obserwator z ramienia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali Samorządowych uczestniczył Prezes Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. lek. med. Krzysztof Tuczapski.

Tematy spotkania były wielowątkowe, najważniejsze, to:
- realizacja ustawy o podwyżkach wynagrodzeń z dnia 22 lipca 2006r
- ustalenie listy uczestników - członków korporacji w pracach Komisji Zdrowia Sejmu RP,
Komisji Trójstronnej oraz Zespole Międzyresortowym ds. Opracowania Zasad Zatrudniania i
Wynagradzania w Ochronie Zdrowia
- ustosunkowanie się do projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej z dnia 24 lipca 2006r.

Więcej informacji w załączniku. Aby ściągnąc kliknij tutaj.(2006-08-08)MINISTER ZDROWIA
MZ-DS-W-009-1578-14/OB/06

Szanowni Państwo
Członkowie Międzyresortowego Zespołu do Spraw
Opracowania Zasad Zatrudniania i Wynagradzania
w Ochronie Zdrowia

Wg. rozdzielnika
Uprzejmie informuję, iż zgodnie z ustaleniami podjętymi podczas posiedzenia Międzyresortowego Zespołu do Spraw Opracowania Zasad Zatrudniania i Wynagradzania w Ochronie Zdrowia w dniu 6 lipca 2006 r. kolejne posiedzenie Zespołu, odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2006 r. o godz. 11.00, w Sali Kinowej Ministerstwa Zdrowia.
W załączeniu przekazuję protokół z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu do Spraw Opracowania Zasad Zatrudniania i Wynagradzania w Ochronie Zdrowia, które odbyło się w dniu 6 lipca 2006 r.Załącznik 1 - Porządek obrad Międzyresortowego Zespołu do Spraw Opracowania Zasad Zatrudniania i Wynagradzania w Ochronie Zdrowia w dniu 8 sierpnia 2006 r.
Załącznik 2 - Protokół z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu do Spraw Opracowania Zasad Zatrudniania i Wynagradzania w Ochronie Zdrowia w dniu 6 lipca 2006 r.
Załącznik 1

Porządek obrad Międzyresortowego Zespołu do Spraw Opracowania Zasad Zatrudniania i Wynagradzania w Ochronie Zdrowia w dniu 8 sierpnia 2006 r.:


1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu do Spraw Opracowania Zasad Zatrudniania i Wynagradzania w Ochronie Zdrowia w dniu 6 lipca 2006 r.
4. Analiza zasad wynagradzania i zatrudniania w ochronie zdrowia.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.KOMENTARZ:

Szanowni Państwo!

Pragnę poinformować, że są to wstępne prace nad nową ustawą, dotyczącą zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników służby zdrowia, która ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2008 roku. Ustawa o podwyżkach wynagrodzeń pracowników służby zdrowia uchwalona przez Sejm RP w dniu 22 lipca br jest ustawą incydentalną i obowiązuje do 31 grudnia 2007 roku !

Prezes Zamojskiego Szpitala
Niepublicznego sp. z o.o.

lek. med. Krzysztof Tuczapski(2006-07-25)

SZANOWNI PAŃSTWO – PREZESI, DYREKTORZY, PRACOWNICY NIEPUBLICZNYCH SZPITALI SAMORZĄDOWYCH
W dniu 22 lipca 2006r Sejm Rzeczypospolitej Polski uchwalił ustawę „o przekazywaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń” .
Wielomiesięczna praca Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali Samorządowych dała wymierne efekty w postaci uchwalenia ww. ustawy. Pragnę nadmienić, że w wersji rządowej ustawy, która została przedstawiona 27 marca br. , Niepubliczne Szpitale Samorządowe oraz inne NZOZ-y nie były brane pod uwagę i nie były adresatami tej wersji ustawy. Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, świadczą usługi zdrowotne w ramach środków publicznych przekazywanych na podstawie kontraktu z NFZ. Pominięcie tej kategorii zakładów byłoby niezmiernie krzywdzące, zarówno dla pracowników tego typu jednostek, jak i organów tworzących te placówki tj. samorządów lokalnych. Czteromiesięczne starania, liczne spotkania członków zarządu Naszego Stowarzyszenia z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, Centrali NFZ, przedstawicielami związków pracodawców, czynne uczestnictwo w pracach nad nowelizacją projektu rządowego ustawy w Komisjach Sejmowych, spowodowały wypracowanie i uchwalenie przez Sejm RP takiej jej wersji, która ujęła jako dysponentów podwyżek również pracowników naszych szpitali!!! Mogę śmiało i z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że ta wersja ustawy jest w największym stopniu naszą zasługą!
Pragnę na koniec dodać, że uchwalona ustawa jest ustawą incydentalną, tj. obowiązuje tylko od 1 października 2006r do 31 grudnia 2007 r.! Od roku 2008 ma obowiązywać nowa ustawa o wynagradzaniu pracowników służby zdrowia, będących pracownikami zakładów realizujących kontrakty w ramach środków publicznych.

Prezes Zamojskiego Szpitala
Niepublicznego sp. z o.o.
v-ce Prezes Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Niepublicznych
Szpitali Samorządowych

lek. med. Krzysztof Tuczapski


Tekst ustawy w formacie „pdf”(2006-07-24)

Informacja o posiedzeniu Komisji Zdrowia Sejmu RP.


Dnia 21 lipca 2006r odbyło się w gmachu Sejmu RP posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia, poświęcone uchwaleniu projektu ustawy „o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń” , zawartego w druku nr 753, po rozpatrzeniu poprawek Senatu RP. Posiedzeniu przewodniczyła Pani Poseł Małgorzata Stryjska.
W posiedzeniu Komisji wzięło udział 23 jej posłów oraz przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, przedstawiciele Centrali NFZ oraz przedstawiciele związków zawodowych działających w służbie zdrowia, jak też przedstawiciele pracodawców, w tym, jako przedstawiciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali Samorządowych Prezes Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Krzysztof Tuczapski.

Na posiedzeniu w dniu 20.07.2006r Senat wprowadził do ustawy 7 poprawek, które zostały zawarte w druku nr 827. Poprawki te mają charakter uzupełniający oraz uściślający przyjęte przez Sejm uregulowania prawne, z wyjątkiem poprawki 5. , która ogranicza krąg podmiotów uprawnionych do podwyżki wynagrodzeń. Ustalono, że głównym celem ustawy jest podwyższenie wynagrodzeń w ochronie zdrowia osobom mało zarabiającym. W art. 5 dodano ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Ustawy nie stosuje się do osób, których wynagrodzenie odpowiada kwocie co najmniej siedmiokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale…”

Następnie ważna jest też poprawka nr 3. i nr 7.

Poprawka nr 3. – wprowadza uregulowanie w art. 3 w ust.1. ustawy, tj. doprecyzowuje odniesienie dla przyjmowanej podstawy kwoty należnej świadczeniodawcom w umowach zawartych na rok 2006 za okres I półrocza 2006r. według stanu na dzień 30 czerwca 2006r.

Poprawka nr 7. – w art. 5 w ust. 8 skreśla się wyrazy „niższy niż 1% i …” , Senat uznał za wystarczające istnienie wymogów przewidujących jedynie ograniczenie maksymalnego wzrostu wynagrodzeń (40%), rezygnując z ustanowienia dolnego progu wzrostu wynagrodzeń. Poprawkę tę wprowadzono z inicjatywy strony społecznej.

Po głębokich i merytorycznych dyskusjach wszystkie poprawki Senatu RP do ww. ustawy zostały przyjęte większością głosów posłów uczestniczących w obradach Komisji. Ustawa ma zostać poddana pod głosowanie jeszcze na trwającym obecnie 22 posiedzeniu Sejmu RP.

(2006-07-13)

Informacja o posiedzeniu Komisji Zdrowia Sejmu RP.


Dnia 11 lipca 2006r odbyło się w gmachu Kancelarii Sejmu posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia, poświęcone uchwaleniu projektu ustawy „o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń”. Posiedzeniu przewodniczyła Pani Poseł Małgorzata Stryjska.
W posiedzeniu Komisji wzięło udział 20 jej posłów oraz przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia z Panem Ministrem Piechą, przedstawiciele Centrali NFZ z Panem Prezesem Millerem oraz przedstawiciele związków zawodowych działających w służbie zdrowia, jak też przedstawiciele pracodawców, w tym, jako przedstawiciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali Samorządowych Prezes Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Krzysztof Tuczapski
. Komisja w toku wielogodzinnych obrad, po wysłuchaniu licznych poprawek i uwag, zgłaszanych przede wszystkim przez zaproszonych gości, przeprowadziła głosowanie nad projektem ustawy, artykuł po artykule, wypracowanej przez podkomisję nadzwyczajną, której przewodniczył Pan Poseł Andrzej Sośnierz wraz z naniesionymi w trakcie ww. posiedzenia, poprawkami.
Ustalono tekst jednolity projektu ustawy, który ma zostać poddany pod głosowanie na najbliższych posiedzeniach Sejmu RP, jeszcze przed przerwą wakacyjną.

Najważniejsze punkty zmian i uzgodnień proponowanej ustawy są następujące:
Art. 1. pkt. 1. Ustawa określa zasady przekazania w roku 2006 i 2007 środków finansowych… Należy tutaj zaznaczyć, że od roku 2008 ma obowiązywać nowa ustawa o wynagrodzeniach w służbie zdrowia, a więc obecne podwyżki będą obowiązywały do 31 grudnia 2007r. ! Jest to „ustawa incydentalna” ;
Art. 3. pkt. 1. Kwota, o której mowa w art. 136 pkt 5 ustawy o świadczeniach, w umowach zawartych na rok: 2006 wzrasta w IV kw. o równowartość 7.5% kosztów pracy, na rok 2007 wzrasta z mocy prawa o równowartość 30% kosztów pracy, w poszczególnych rodzajach świadczeń. Odnośnikiem jest kwota zobowiązania, o której mowa w art. 136 pkt 5 ustawy o świadczeniach, w umowach zawartych na rok 2005 !
Art. 4. pkt. 1. W terminie 14 dni od dnia wejścia ustawy w życie dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ jednostronnie dokonają zmiany umów zawartych na rok 2006.
Art. 5. pkt. 3. Wykonanie obowiązku następuje w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową,
pkt. 5. W przypadku nieuzgodnienia wykonania obowiązku w terminie 30 dni, decyzję podejmuje pracodawca,
pkt. 8. Wzrost wynagrodzeń nie może być, w stosunku rocznym, niższy niż 1% i wyższy niż 40% przeciętnego wynagrodzenia danej osoby.
Art. 10. Wzrost wynagrodzeń uzyskany w okresie od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia wejścia w życie ustawy na podstawie porozumień zawartych z zakładowymi organizacjami związkowymi lub innymi organizacjami reprezentującymi pracowników świadczeniodawcy zalicza się na poczet wzrostu wynagrodzenia, o którym mowa w przepisach ustawy!

(2006-07-04)

Informacja o posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej Komisji Zdrowia Sejmu RP.


W dniach 29 i 30 czerwca 2006r odbyło się posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej Komisji Zdrowia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej do rozpatrzenia projektów ustaw: rządowego o przekazaniu środków finansowych publicznym zakładom opieki zdrowotnej na wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych w tych zakładach (druk nr 671) oraz poselskiego o przekazanie środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (druk nr 673). Pracom podkomisji przewodniczył Pan Poseł Andrzej Sośnierz. W obradach uczestniczyli posłowie, członkowie Komisji Zdrowia oraz przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Wśród zaproszonych gości obecni byli również przedstawiciele związków zawodowych działających w ochronie zdrowia, przedstawiciele pracodawców, a wśród nich, jako przedstawiciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali Samorządowych Prezes Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. Krzysztof Tuczapski oraz przedstawiciele mediów.
Na początku posiedzenia głos zabrał Przewodniczący Poseł A. Sośnierz, który stwierdził, że prace będą prowadzone równolegle nad dwoma projektami, w celu wypracowania wspólnego stanowiska, dotyczącego podwyżek w służbie zdrowia. Następnie rozpoczęła się żmudna praca wszystkich uczestniczących w posiedzeniu osób, mająca na celu osiągnięcie status quo, które zadowoliłoby wszystkich pracowników służby zdrowia, bez względu na miejsce swojej pracy, w tym też tak bardzo nas interesujące niepubliczne szpitale samorządowe. Odpowiadając na pytania kosztów podwyżki Prezes NFZ Pan Jerzy Miller stwierdził, że w wersji rządowej (druk 671) wyniesie ona w ostatnim kwartale br. ok. 820 mln zł., zaś w wersji poselskiej (druk 673) ponad 1 mld zł. W przyszłym roku wprowadzenie 30% podwyżki będzie wynosiło ok. 4,7 mld zł. Fundusz obecnie nie dysponuje takimi kwotami, ani na rok bieżący, ani przyszły, co zostało źle odebrane przez posłów i pozostałych uczestników spotkania. Najprawdopodobniej potrzebny będzie kredyt bankowy.
Następnie głos zabierali zaproszeni goście, starając się uzyskać jak najlepsze zapisy w opracowywanej ustawie dla swoich podmiotów. Na pytanie Prezesa Tuczapskiego, czy wszyscy dysponenci publicznych środków na ochronę zdrowia, bez względu na formy własności otrzymają podwyżki, Przewodniczący Sośnierz i Pani Poseł Kopacz odpowiedzieli, że "… TAK…". Niepubliczne Szpitale Samorządowe również zostały zakwalifikowane do tej ustawy.
Przyjęcie wspólnie wypracowanego przez podkomisję nadzwyczajną projektu ustawy odbędzie się dnia 11 lipca 2006r. w trakcie obrad Komisji Zdrowia. Ustawa ma stanąć na obrady Sejmu RP dnia 14 lipca br.(2006-06-22)

Śniadanie prasowe w Konfederacji Pracodawców Polskich, Warszawa 21 czerwiec 2006r


Dnia 21.06.br w siedzibie Konfederacji Pracodawców Polskich w Warszawie odbyło się spotkanie z licznymi przedstawicielami mediów, poświęcone aktualnym problemom służby zdrowia nt.: "PUBLICZNA I NIEPUBLICZNA POWINNY BYĆ RÓWNE" - CZYLI O JEDNAKOWYM TRAKTOWANIU WSZYSTKICH PODMIOTÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ.
Spotkaniu przewodniczył Prezydent Konfederacji PP Pan Andrzej Malinowski oraz przedstawiciele-założyciele Korporacji "Zdrowie Polskie" w osobach:
- Andrzej Mądrala - Korporacja "Zdrowie Polskie"
- Michał Kamiński - Korporacja "Zdrowie Polskie"
- Marcin Halicki - Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia
- Andrzej Sokołowski - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Niepublicznych
- Krzysztof Tuczapski - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Niepublicznych Szpitali Samorządowych (Prezes Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o.)

Na wstępie głos zabrał Prezydent KPP Andrzej Malinowskii, który w swoim wystąpieniu zarysował problem nierównego traktowania publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej w ramach swoich działań statutowych, dotyczących zapewnienia opieki zdrowotnej mieszkańcom naszego kraju. Zwrócono uwagę na przykłady łamania zasady równości w sektorze medycznym i naruszaniu konkurencji. Zasada równości powinna dotyczyć przede wszystkim:
- dostępu do świadczeń publicznych na świadczenia zdrowotne;
- dostępu do środków inwestycyjnych, w tym unijnych;
- stosowania jednakowych regulacji sanitarnych;
- treści przepisów podatkowo-skarbowych;
- możliwości pobierania opłat za świadczenia nieobjęte kontraktem przez placówki publiczne.

Podsumowując swoje wystąpienie Pan Prezydent powiedział: "wielki komik kina francuskiego Jacques Tati stwierdził kiedyś, że Najlepiej ze wszystkich mają lekarze: ich sukcesy biegają po świecie, a niepowodzenia są zakopywane w ziemi. Musimy wreszcie pomóc polskiej medycynie, by "biegających sukcesów" było jak najwięcej. Następnie głos zabierali przedstawiciele Korporacji, przedstawiając problemy działalności medycznej, które nurtują ich członków w odniesieniu do poszczególnych stowarzyszeń, nie zawsze będącymi wspólnymi, i tak np.: szpitale niepubliczne borykają się z problemami wartości i równego traktowania swoich podmiotów w kontraktowaniu świadczeń zdrowotnych poprzez NFZ, w ramach środków publicznych. Tego problemu nie mają niepubliczne szpitale samorządowe, których kontrakty z NFZ są niejednokrotnie wyższe, niż w latach poprzednich i swoją działalność medyczną opierają w 100% na realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach środków publicznych. Zwrócono też uwagę na zmianę ustawy o przekazywaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń w służbie zdrowia. W I wariancie niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej były w niej całkowicie pominięte, spowodowało to liczne protesty naszych zakładów, a przede wszystkim Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali Samorządowych, które doprowadziło do jej zmiany. Projekt tej ustawy z dnia 14.06.2006r obejmuje już wszystkich świadczeniodawców, będących dysponentami publicznych środków na ochronę zdrowia.

W dalszym ciągu spotkania przedstawiciele Konfederacji odpowiadali na liczne, niejednokrotnie trudne i kontrowersyjne pytania przedstawicieli mediów.

Na zakończenie Pan Prezydent Malinowski zaprosił na następne spotkanie prasowe we wrześniu br(2006-06-15)

Dzień Dziecka w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym


Więcej informacji.

(2006-06-01)

Spotkanie Konfederacji Pracodawców Polskich - stabilizacja rynku ochrony zdrowia


31 maja 2006 r. w Warszawie odbyło się spotkanie Konfederacji Pracodawców Polskich poświęcone stabilizacji rynku ochrony zdrowia. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali Samorządowych - Prezes ZSzN sp. z o.o. – Krzysztof Tuczapski. Celem spotkania pracodawców służby zdrowia było wypracowanie wspólnego, jednolitego stanowiska, które ma być zaprezentowane na spotkaniu Komisji Trójstronnej rządu, związków zawodowych i pracodawców dnia 14 czerwca 2006 r. w Warszawie.

Zadania które stawiamy przed sobą to stworzenie sprawnego, satysfakcjonującego obywateli systemu opieki zdrowotnej, które jest jednym z największych wyzwań przed którym obecnie stoi nasze państwo. Należy wdrożyć taki system, który w sposób efektywny umożliwi pacjentowi korzystanie z opieki zdrowotnej. Sprostanie temu wyzwaniu w obliczu starzenia się społeczeństwa i pojawiania się coraz nowszych i droższych technologii medycznych stanie się jednym z warunków decydujących o jakości życia społeczeństwa polskiego.

Wobec powyższego w KPP powstała Korporacja "Zdrowie Polski", która w ramach niniejszej umowy postuluje:

1. Równe traktowanie świadczeniodawców publicznych i niepublicznych.
2. Jasny, stabilny, sprawiedliwy system finansowania kontraktowania świadczeń zdrowotnych.
3. Zwiększenie ustrukturyzowanych i legalnych środków w systemie opieki zdrowotnej.
4. Uporządkowanie systemu opieki zdrowotnej.
5. Rozwiązanie problemu podatków pośrednich w ochronie zdrowia.
6. Poprawę infrastruktury i racjonalizację inwestycji w ochronie zdrowia.

(2006-05-17)

Majówka 2006


W sobotę 13 maja 2006 r. w Ośrodku Rekreacyjnym „DUET” odbyło się spotkanie integracyjne pracowników Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. „Majówka 2006”. Wiecej informacji oraz galeria kliknij tutaj.

(2006-05-10)

12 maj - Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek


Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki

wszystkim pielęgniarkom, pielęgniarzom i położnym


dziękuję za troskę, opiekę i serce okazywane pacjentom.
Dziękuję za zrozumienie i akceptację wielu zmian,
jakie nastąpiły i ciągle następują w naszym zakładzie.

Życzę wielu pomyślnych dni, zdrowia,
szczęścia w życiu osobistym i rodzinnym,
satysfakcji z każdej chwili darowanej pacjentom
oraz determinacji w dokonywaniu zmian pozytywnych
i współtworzenia wizerunku naszego Szpitala
w regionie i kraju.


 

Prezes
Krzysztof Tuczapski(2006-05-09)

Uwagi dotyczące Ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdr. finansowanych ze środków publ.


W ustawie nie uwzględniono niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, które świadczą usługi zdrowotne w ramach środków publicznych przekazywanych na podstawie kontraktu z NFZ. Pominięcie tej kategorii zakładów jest niezmiernie krzywdzące, zarówno dla pracowników tego typu jednostek, jak i organów tworzących te placówki tj. samorządów lokalnych.

Przykładem takiej jednostki jest Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z o.o., którego 100% udziałowcem jest Miasto Zamość. Zakład ten został utworzony na bazie zlikwidowanego, zadłużonego (m.in. dzięki ustawie „203”) Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zamościu. Miasto Zamość pokryło w całości zobowiązania zlikwidowanej jednostki i na tej bazie utworzyło Spółkę.

W uzasadnieniu projektu uchwały napisano, że regulacja ta dotyczy zakładów, których celem działalności nie jest uzyskanie zysku, a jedynie zaspakajanie potrzeb ludności w zakresie ochrony zdrowia. Dokładnie taki sam cel miało utworzenie przez Miasto Zamość Spółki komunalnej, która będzie realizowała te zadania.

Reasumując, pominięcie w projekcie ustawy samorządowych szpitali niepublicznych, jest ogromnie krzywdzące, zarówno w stosunku do samorządów, które podjęły trud przekształceń, jak i pracowników, którzy są zatrudnieni w tych jednostkach. Jest jednocześnie swoistą „karą” dla tych, którzy nie czekając na rozwiązania systemowe podjęli trud przekształceń w takim kierunku, aby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne dla lokalnej społeczności, finansowane ze środków publicznych, nie nastawiając się na osiąganie zysków ani stosowanie komercji.
Archiwum
2017: 1..30 / 31..60 / 61..64
2016: 1..30 / 31..60 / 61..67
2015: 1..30 / 31..54
2014: 1..30 / 31..41
2013: 1..30 / 31..53
2012: 1..30 / 31..60 / 61..70
2011: 1..30 / 31..60 / 61..67
2010: 1..30 / 31..60 / 61..82
2009: 1..30 / 31..60 / 61..90 / 91..120 / 121..138
2008: 1..30 / 31..60 / 61..90 / 91..120 / 121..147
2007: 1..30 / 31..60 / 61..90 / 91..120 / 121..150 / 151..167
2006: 1..30 / 31..60 / 61..61

 

Poczta szpitalna:

Aktualności
Konwent szpitali
Informacje o spółce
Historia
Oddziały / Działy
Ogłoszenia / Konkursy
Cennik usług
Zamówienia publiczne
Mapka szpitala
Projekty Unijne
Kontakt / Spis telefonów
Informacje dla Pacjentów
Koło - P.T.P.
Biuletyn Informacji Publicznej
Praca dla lekarzy
Praca
Obowiązek informacyjny
Konferencje
Ważne linki
Ankieta dla pacjentów
E-portal
System Zarządzania Jakością