Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
 
  mniejsza czcionka   mniejsza czcionka większa czcionka   wysoki kontrast wysoki kontrast wysoki kontrast
Ważne informacje związane z koronawirusem

2022-07-29

Pandemia SARS-CoV-2 - to nie koniec…

Obecnie znajdujemy się ponownie na fali wznoszącej zachorowań .

W Polsce i Europie dominują warianty Omikron BA.4 i BA.5, które cechują się wyższą zakaźnością ( porównywalną do wirusa odry – a więc bardzo wysoką).

W krajach położonych na zachód od Polski , np. w Portugalii gdzie pojawiły się już na przełomie maja – czerwca, liczba zakażeń znacznie wzrosła. W Wielkiej Brytanii jest to poziom ok 500 tys /dobę , w Niemczech 190 tys dziennie. U nas należy spodziewać się dużego szczytu za ok 2-3 tygodnie.

Już teraz obserwujemy kilkudziesięcioprocentowe wzrosty zakażeń. A trzeba zauważyć, że poziom testowania jest bardzo niski. Zatem rzeczywista liczba zakażeń jest wg ekspertów 10-20 krotnie wyższa niż statystyki. Wskaźnik reprodukcji wynosi już ponad 1,6.

Warianty BA.5 i BA.4 umykają naszej odporności, stąd możliwe powtórne reinfekcje. Przeważnie są one łagodniejsze, choć nie zawsze.

Rekomendowana IV dawka (drugi booster) została obecnie dopuszczona dla osób od 60 r.ż– od 22 lipca 2022, wcześniej była dla osób po 80 r.ż., w wielu krajach zalecona jest dla osób od 50r.ż już od kilku miesięcy.

Szczepienia przeciwko chorobom wirusowym są powszechnie zalecanym środkiem zapobiegawczym. Chronią przed ciężkim przebiegiem infekcji oraz zgonem.

Szczepienia są zalecane zwłaszcza osobom z grup ryzyka. Nie inaczej jest w przypadku wirusa SARS- CoV-2

Zwłaszcza osoby z grup ryzyka: z immunosupresją, w trakcie leczenia onkologicznego, przyjmujące duże dawki leków sterydowych, po przeszczepach, dializowani, osoby z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, układu krążenia, nerek, cukrzycą.

Należy również wrócić do biernej ochrony: typu maseczki w przestrzeniach z dużą ilością ludzi: transport publiczny, sklepy, lotniska, itp.

Beata Dębicka
Specjalista chorób zakaźnych
Specjalista epidemiologii


2022-03-25

Zalecenia postępowania diagnostycznego w sytuacji zmniejszenia zagrożenia epidemicznego związanego z COVID-19

Zalecenia postępowania diagnostycznego w sytuacji zmniejszenia zagrożenia epidemicznego związanego z COVID-19 opublikowane przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Pełny tekst rekomendacji
2022-03-20

Zalecenia dotyczące postępowania w zakażeniach SARS-CoV-2 Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych

Od czasu ogłoszenia przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) pandemii "choroby koronawirusowej 2019" (COVID-19) wywołanej przez koronawirusa zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARS-CoV-2) minęły blisko 2 lata. Przez ten czas zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzono u prawie 400 milionów ludzi na świecie, z których około 6 milionów zmarło.1 W Polsce dotychczas odnotowano blisko 5 milionów osób z potwierdzoną infekcją SARS-CoV-2, a odsetek zgonów wyniósł 2,2%.1 Wobec rosnącej liczby zakażeń już na początku pandemii niezbędne stało się ustalenie i ujednolicenie zasad praktycznego postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2.

Pełny tekst rekomendacji
2021-08-23

Jeszcze PRZED czwartą falą…

Zbliża się rozpoczęcie roku szkolnego, powrót dzieci do szkół, a później studentów na uczelnie, powroty z wakacji, nowe kontakty wśród rówieśników po tylu miesiącach nauki zdalnej….

W miarę upływu czasu wirus SARS-CoV – 2 zyskuje nowe kompetencje – zmienia się, mutuje, rozprzestrzenia się wśród wrażliwych osób. Wariant delta, który obecnie odpowiada za większość zakażeń jest znacznie bardziej zakaźny - tzn ma zdolność do łatwiejszego rozprzestrzeniania się, wystarczy krótszy kontakt z zakażonym i mniejsza ilość wirusa.

Tymczasem tempo szczepień w kraju spadło. W naszym regionie, w naszym województwie procent zaszczepionych jest jednym z niższych w kraju. To niepokojące - bo oznacza, że nadal jest duża liczba osób, które nie mając wytworzonej odpowiedzi immunologicznej na wirusa, nie będą umiały się przed nim obronić.

Uważa się, że aby uzyskać odporność populacyjną dla wariantu delta SARS-CoV 2 potrzeba zabezpieczenia na poziomie ponad 80 % zaszczepionych.

Ta odporność populacyjna ma za zadanie utrudnić rozprzestrzenianie się wirusa wśród populacji, oraz chronić tych , którzy mają osłabiony układ odpornościowy ( np. niemowlęta, osoby starsze, z chorobami hematologicznymi, po chemioterapii, po radioterapii ) .

Cotygodniowy wzrost ilości zakażeń budzi niepokój, przewidujemy, że w miesiącach wrzesień – październik będzie jeszcze więcej nowych zakażeń, a według najnowszych prognoz apogeum jest przewidywane na listopad.

Dlatego zdecydowanie zachęcam do szczepień przeciwko SARS-CoV-2, ich celem jest wytworzenie odporności przeciwko antygenom wirusa, po to, by po zetknięciu z nim szybciej wytworzyć przeciwciała i zmobilizować odporność typu komórkowego.

Jak każda szczepionka, ma za zadanie chronić przed ciężkim zachorowaniem i śmiercią z powodu zakażenia.

Obserwowana w ubiegłym i tym roku nadumieralność w naszym kraju spowodowana była w dużej części właśnie nowym wirusem pandemicznym.

Osoba zaszczepiona, po zetknięciu z nowym wariantem wirusa, szybciej uruchomi swój układ odpornościowy ( komórkowy i przeciwciała) a w rezultacie znacznie utrudni namnażanie wirusa i nie dopuści do rozprzestrzenienia infekcji.

W przestrzeniach zamkniętych nośmy maseczki, myjmy lub dezynfekujmy ręce, unikajmy skupisk – to nadal aktualne zalecenia z początku pandemii.

Teraz mamy jeszcze możliwość, której nie mieliśmy wcześniej - SZCZEPMY się - bo naprawdę warto.

Beata Dębicka
Specjalista chorób zakaźnych
Specjalista epidemiologii


2021-02-09

Wytyczne w sprawie realizacji przez osoby uprawnione prawa do informacji o stanie zdrowia pacjenta na odległość

Niniejsze wytyczne zawierają rekomendowane rozwiązania, które pozwolą na realizację prawa osoby upoważnionej do informacji o stanie zdrowia pacjenta z uwzględnieniem zasad wynikających z regulacji ochrony danych osobowych, w podmiotach udzielających świadczeń zdrowotnych.

Pobierz ulotkę.
2021-01-12

Wprowadzone ograniczenia z powodu stanu epidemii

W trosce o bezpieczeństwo pacjenta hospitalizowanego jak i pracującego personelu Szpital jest zobowiązanych do wprowadzenia następujących ograniczeń w jego funkcjonowaniu:

 1. Pacjenci wchodząc do szpitala proszeni są w pierwszej kolejności o kontakt telefoniczny z oddziałem lub przez domofon a następnie proszeni są o wypełnienie ankiety wstępnej kwalifikacji. Numery kontaktowe są dostępne na drzwiach wejściowych do budynków szpitalnych.
 2. We wszystkich oddziałach realizowana jest procedura triażu pacjentów kierowanych do szpitala, co może wydłużyć czas oczekiwania na przyjęcie planowe lub powodować inne niedogodności.
 3. Osoby oczekujące na przyjęcie do oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej lub oddziału hematologii zachęcamy do skorzystania z mobilnego pomieszczenia tzw. kontenera, zwłaszcza podczas niesprzyjającej pogody.
 4. Obowiązuje zakaz odwiedzin oraz zakaz przebywania na terenie Szpitala przedstawicieli medycznych i handlowych.
 5. Zalecamy zastąpienie wizyt typowo informacyjnych kontaktem telefonicznym z poszczególnymi oddziałami. Wszystkie niezbędne numery telefonów kontaktowych są dostępne na stronie szpitala www.szpital.com.pl
 6. Na terenie szpitala niezmiennie obowiązują zasady DDM:
  • dezynfekcja rąk,
  • dystans 1,5m. od innej osoby,
  • maseczka.
 7. Z uwagi na obowiązujący zakaz odwiedzin wprowadzamy możliwość przekazania paczki osobie hospitalizowanej. Potrzebny pacjentowi asortyment odpowiednio zabezpieczony należy podpisać imieniem i nazwiskiem pacjenta oraz starać się przekazać na oddział w godzinach 1000-1200.
  Dzwonek kontaktowy znajduje się przy drzwiach wejściowych na oddział.
 8. Zachęcamy do kontaktowania się z osobami bliskimi przez telefon. W każdym oddziale znajduje się numer telefonu dedykowany tylko do kontaktu z pacjentem. Stosowna informacja jest dostępna przy wejściu na oddział lub można ją uzyskać od personelu dyżurnego.
 9. W sytuacjach szczególnych związanych ze stanem zagrożenia życia i/lub stanem terminalnym pacjenta najbliższa osoba może uzyskać zgodę na pożegnanie/ towarzyszenie umierającemu pacjentowi, z zachowaniem obowiązujących w szpitalu procedur epidemiologicznych. Jednak zgoda ta nie może w żaden sposób spowodować jakiekolwiek zagrożenia epidemiologiczne dla innych pacjentów lub personelu oddziału.

2020-11-30

Jesteś ozdrowieńcem ? - ODDAJ OSOCZE

Jeżeli jesteś ozdrowieńcem – przeszłaś/przeszedłeś zakażenie wirusem SARS-CoV-2

POMÓŻ WYZDROWIEĆ INNYM! ODDAJ OSOCZE!


Twoje osocze zawiera gotowe przeciwciała anty-SARS-CoV-2, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia.

Pobierz ulotkę.
2020-11-27

Wsparcie w samodzielnej rehabilitacji po przebyciu choroby związanej z COVID-19

W ulotce przedstawiono podstawowe ćwiczenia oraz porady dla osób dorosłych, które doświadczyły poważnego pogorszenia stanu zdrowia i zostały przyjęte do szpitala z rozpoznaniem infekcji COVID-19.

Pobierz ulotkę.
2020-11-12

Pandemia

Coraz więcej zakażeń, wg prof. Horbana rzeczywista liczba zakażeń jest ok 5 x większa niż liczba zakażeń wykrywanych testami, co dawałoby nam skalę wartości ok 125 tys dziennie nowych osób zakażonych wirusem.

W ostatnich dniach na szczęście liczba zakażeń nie rośnie już tak bardzo, może jest szansa na zwolnienie tempa przyrostu zakażeń. Pamiętajmy o pojawiającej się szarej strefie- część osób z różnych przyczyn nie chce/nie może zrobić testu, nie zdiagnozowani mogą rozprzestrzeniać wirusa, dobrze jeśli się samoizolują. Ale nie zawsze.

Wg podawanych przez GUS danych o liczbie zgonów, w październiku 2020r ilość zgonów podawanych wobec października 2019r wzrosła o ok 4 tysiące.

I to jest ważny wskaźnik skali pandemii. Równie ważny, choć mniej ostateczny, jest wskaźnik zajętych łóżek w skali kraju, i w skali regionu oraz ilość zajętych respiratorów.

To właśnie w tej skali – masowej – jest główny czynnik powodujący tak duże utrudnienie dla zdrowia publicznego, a więc również indywidualnego dla każdego z nas. Przy tak dużej liczbie nowych zachorowań, codziennie wymaga hospitalizacji ok 1000 nowych osób, średni czas hospitalizacji jakiej wymagają chorzy to ok 2tyg, z tego część będzie wymagać wsparcia oddechowego, tlenoterapii, respiaratoroterapii. To jest bardzo duże obciążenie dla każdego systemu ochrony zdrowia, od lat borykającego się z kłopotami. Dla obciążonego ( i również chorującego ) personelu medycznego i administracyjnego.

Zanim pojawi się skuteczna szczepionka w ilości umożliwiającej zaszczepienie dużej części populacji upłynie jeszcze dużo czasu. Wymaga to dostępności szczepionki, całej logistyki od produkcji, dystrybucji, transportu w łańcuchu chłodniczym, zorganizowaniu szczepień itd.

Pamiętajmy również, że inne choroby nie zniknęły z chwila pojawienia się nowego koronawirusa. Onkolodzy i radioterapeuci onkologicznie alarmują o zmniejszonej dostępności pacjentów do wczesnej diagnostyki i terapii.

Pamiętajmy o nadciągającym sezonie grypowym. U nas szczyt zachorowań na grypę występuje od stycznia do marca. Skorzystajmy z możliwości zaszczepienia się przeciwko grypie i przeciwko pneumokokom. Po przechorowaniu COVID można zaszczepić się po upływie ok 2 tyg – po lekkiej postaci, ok 4 tyg – po pełnoobjawowej.

Dbajmy o siebie.


Nośmy maseczki, CDC rozszerza rekomendacje: nawet maseczki szyte własnym sumptem stanowią lepszą ochronę, niż żadne. Należy unikać chustek, czy golfów zakładanych na twarz "chyba że jest to chwilowa, jedyna dostępna ochrona", sama przyłbica nie stanowi wystarczającej ochrony, jest skuteczna tylko w połączeniu z maseczką osłaniającą usta i nos.

Proste zalecenia maseczka, dystans i dezynfekcja rąk pozwolą na zmniejszenie tempa rozprzestrzenia się wirusa.

Beata Dębicka
12.11.2020r

2020-10-29

Czerwona strefa

Wczoraj prawie 19 tys dodatnich wyników testów PCR SARS – CoV 2 , za każdym stoi człowiek.

W kraju prawie 300 tys. W rzeczywistości zakażonych jest 5-10 razy więcej. Laboratoria nie nadążają z przekazywaniem wyników. I to przy ilości testów na mln mieszkańców najmniejszej w EU.

Koronawirus jest niewidoczny. I jest wszędzie. W tej sytuacji śledzenie kontaktów jest właściwie spóźnione, a więc nieefektywne.

Część osób przejdzie infekcję łagodnie, ale prze to nieświadomie mogą rozprzestrzeniać wirusa. Jak przejdą infekcję ci słabsi, schorowani, starsi?

Dlatego z szacunku i troski o innych – nośmy maskę, zachowujmy odległość od innych ludzi min 1,5 – 2 m, pamiętajmy o częstym myciu rąk. Izolujmy się jeśli jesteśmy zakażeni.

Chorują również pracownicy ochrony zdrowia. Ci , którzy jeszcze pracują są na wyczerpaniu.

Część oddziałów nie jest w stanie pracować z powodu braków kadry.

Staramy się aby część ambulatoryjna pracowała jak dawniej, pamiętamy o naszych pacjentach.

Dlatego proszę o troskę o nas wszystkich.

Epidemia pokazuje wiele cech naszego społeczeństwa, kondycji ochrony zdrowia.

Masz wpływ na życie, swoje i nie tylko swoje.


Beata Dębicka
29.10.2020

2020-10-08

Koronawirus SARS – CoV 2 – wspólna odpowiedzialność

Wokół nas, w Polsce, w innych krajach coraz więcej zdiagnozowanych przypadków zakażenia SARS – CoV 2. Zgodnie z przewidywaniami od drugiej połowy września obserwujemy wzrost krzywej zachorowań. W ostatnich dniach ilość zakażonych sięga powyżej 3-4 tysięcy dziennie, ile jest jeszcze niezdiagnozowanych? W naszym województwie obserwujemy również kolejne, rekordowo duże zachorowania.

Wskaźnik retrodukcji wirusa wynosi obecnie ok 1,5, tzn że jedna osoba zakaża po kilku dniach coraz większą ilośc osób, z 10 chorych osób, po kilku dniach będzie nowych 15 zakażeń, ze 100 – ponad 150.

Epidemia jest w fazie rozwojowej.

Mimo, że większość osób przejdzie infekcję łagodnie, to jednak ok 1 na 6 osób będzie miała cięższy przebieg, wśród nich 1 na sześć będzie wymagała hospitalizacji, w tym część wsparcia oddechowego. Gdy przełożymy to na masową skalę, okaże się że liczba osób wymagających hospitalizacji będzie bardzo duża. Już teraz obserwujemy niedostatki łózek w oddziałach zakaźnych. W ostatnich 2 tygodniach liczba pacjentów wymagających respiratoroterapii wzrosła do 296 – dzisiaj , w porównaniu do ok 90 miesiąc temu

Wirus SARS – CoV 2 szerzy się wśród osób wrażliwych na zakażenie, a ponieważ jest nowym wirusem, cała populacja, która jeszcze się z nim nie zetknęła jest wrażliwa na zakażenie.

Wszyscy mamy wpływ na szybkość z jaka wirus będzie się rozprzestrzeniał.

Jako społeczeństwo musimy wziąć swoją część odpowiedzialności za tempo rozprzestrzeniania się wirusa. Osoby, które przechodzą infekcję bezobjawowo, mogą przenieść wirusa na innych, swoich mniej odpornych rodziców, dziadków, osoby ze schorzeniami współistniejącymi.

Dlatego noszenie maseczki (obejmującej nos i usta) , utrzymywanie dystansu , higiena rąk mają dzisiaj tak duże znaczenie.

Maseczki zakładajmy wszędzie tam gdzie, spotykamy się osobami innymi niż współdomownicy. Unikajmy dużych skupisk, zachowujmy dystans min 1,5-2 m. Pamiętajmy o częstym myciu lub dezynfekcji rąk.

W celu ograniczenia możliwości zakażeń w Szpitalu obowiązuje zakaz odwiedzin.

W szczególnych przypadkach, u pacjentów w ciężkim stanie będzie możliwy kontakt 1 osoby z rodziny – po uzgodnieniu z personelem.

Do Szpitala, wchodzimy w maseczce prawidłowo zakrywającej usta i nos. Sama przyłbica nie stanowi zabezpieczenia, spełnia swoje zadanie tylko razem z maseczką.

W części ambulatoryjnej, aby zminimalizować możliwość zakażenia prosimy o zapisy do poradni specjalistycznych przez e-skierowania lub drogą telefoniczną, przychodzenie do poradni na ustaloną godzinę.

Przestrzeganie tych prostych zasad: dystans, maseczka, higiena rąk naprawdę ma znaczenie.
I daje nam wpływ na spowolnienie szerzenia się wirusa.

Beata Dębicka
Specjalista chorób zakaźnych
Specjalista epidemiologii
Zamość 8.10.2020
2020-03-17

Jeśli byłeś w kraju gdzie obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 14 dni i:
1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:
 • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
 • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego, oddziału obserwacyjno-zakaźnego lub lekarza POZ gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

 • 2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).
  a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.
  b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:
 • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
 • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

 • 3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

  Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym:
 • częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

 • Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach Półkuli Północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.


  Ważne odnośniki:
 • Opracowania aktualnych informacji i zaleceń wydawanych przez WHO, CDC, ECDC
 • Światowa Organizacja Zdrowia publikuje dzienne raporty dotyczące ilości zachorowań
 • Możliwość wykonania diagnostyki w kierunku nowego koronawirusa 2019-nCoV w Państwowym Zakładzie Higieny
 • Aktualizacje informacji można również śledzić na stronie WSSE w Lublinie

 • 2020-03-12


  2020-03-10


  2020-03-03

  Brudne ręce są przyczyną licznych chorób, a w niektórych regionach świata nawet śmierci. Wystarczy odruchowo dotknąć nieumytymi rękami okolic oczu, nosa czy ust i jesteśmy narażone na ogromne ryzyko infekcji.


  Dlaczego trzeba myć ręce?

  Każde dotknięcie klamki, banknotu czy poręczy w autobusie sprawia, że na nasze ręce dostaje się od 100 do 10 tys. komórek drobnoustrojów. To bomba bakteryjna, którą rozbroić może tylko mycie rąk. Wystarczy kilkadziesiąt sekund myć ręce, by oczyścić je z 90 proc. bakterii. Żeby uzyskać najlepszy efekt potrzebne jest niecała minuta.

  Jak myć ręce? Podstawowe zasady:
  • myj ręce ok. 30 sekund
  • rozpocznij od zmoczenia rąk wodą
  • nabierz tyle mydła, aby pokryły całą powierzchnię dłoni
  • dokładnie rozprowadź mydło po powierzchni pocierając o siebie rozprostowane dłonie
  • pamiętaj o dokładnym umyciu przestrzeni między palcami, grzbietów palców oraz okolic kciuków
  • na koniec dokładnie opłucz ręce wodą i wytrzyj ręce do sucha jednorazowym ręcznikiem

  Myjąc ręce w miejscu publicznym staraj się nie dotykać umytymi rękoma klamek, drzwi oraz innych elementów wyposażenia, mogą znajdować się na nich liczne bakterie. Wychodząc możesz posłużyć się papierowym ręcznikiem, który ograniczy kontakt z drobnoustrojami.

  Instrukcja: Jak myć ręce?   

  Poczta szpitalna:

  Aktualności
  Konwent szpitali
  Informacje o spółce
  Historia
  Oddziały / Działy
  Ogłoszenia / Konkursy
  Cennik usług
  Zamówienia publiczne
  Mapka szpitala
  Projekty Unijne
  Kontakt / Spis telefonów
  Informacje dla Pacjentów
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Nasi darczyńcy
  Obowiązek informacyjny
  Konferencje
  Oferty pracy
  Ankieta dla pacjentów
  E-portal
  Działania antykorupcyjne
  System Zarządzania Jakością