Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
 
  mniejsza czcionka   mniejsza czcionka większa czcionka   wysoki kontrast wysoki kontrast wysoki kontrast

Informacje dla PacjentówKoronawirus CoV-2


W związku z doniesieniami o nowych zakażeniach koronawirusem SARS-CoV-2, zwłaszcza na terenie Europy prosimy o postępowanie zgodnie z zaleceniami GIS dostępnymi pod tym adresem:  https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

Jednocześnie, wg zaleceń Ministerstwa Zdrowia osobom, u których możliwe jest wystąpienie zakażenia nowym koronawirusem,poleca się, aby zgłosiły się do najbliższego oddziału chorób zakaźnych, a nie na SOR ogólny lub skontaktowały się inspekcją sanitarną lub lekarzem rodzinnym. Osoby, które nie spełniająkryteriów określonych przez MZ, zgodnie z wytycznymi powinny być leczone w warunkach ambulatoryjnych w podstawowej opiece zdrowotnej.

Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu (ze względu na szerzenie się wirusa w populacji).

Aktualnie nie ma wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ani Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które nakazywałyby objęcie nadzorem osoby powracające z krajów azjatyckich, czy z Włoch jeżeli nie spełniają one kryteriów kwalifikacji do dalszego postępowania.

Postępowaniu podlega osoba, która spełnia
kryteria kliniczne ORAZ kryteria epidemiologiczne:


Kryteria kliniczne
Każda osoba, u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego: gorączka, kaszel oraz duszność.

Kryteria epidemiologiczne
Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:
  • podróżowała/przebywała w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się transmisję SARS-CoV-2 obecnie wskazuje się Chiny kontynentalne
  • miała bliski kontakt (1) z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym (2) lub przypadkiem prawdopodobnym (3))
  • pracowała lub przebywała jako odwiedzający (4) w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych SARS-CoV-2


(1) Bliski kontakt jest definiowany jako narażenie personelu w jednostkach opieki zdrowotnej w związku z opieką nad chorymi z SARS-CoV-2, zamieszkiwanie z pacjentem COVID19, praca w bliskiej odległości, przebywanie w tej samej klasie szkolnej z pacjentem COVID19, podróżowanie wspólnie z pacjentem COVID19 dowolnym środkiem transportu.
(2) Przypadek potwierdzony (kryteria laboratoryjne): wykrycie kwasu nukleinowego SARS-CoV-2 z materiału klinicznego potwierdzone badaniem molekularnym ukierunkowanym na inny obszar genomu wirusa.
(3) Przypadek prawdopodobny (kryteria laboratoryjne) co najmniej jedno z następujących kryteriów: - dodatni wynik testu w kierunku obecności koronawirusów (pan-coronavirus test), - niejednoznaczny wynik badania wykrywającego kwas nukleinowy SARS-CoV-2.
(4) na obecnym etapie dotyczy to przede wszystkim zagranicznych jednostek opieki zdrowotnej w których hospitalizowano osoby z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.

Obecnie w Polsce - stan na dzień 26 luty – nie ma potwierdzonych przypadków koronawirusa CoV 2

Więcej informacji na temat koronawirusów znajduje się na poniższych stronach:

Numery telefonów:
  • Sanepid (84) 639-36-91
  • Alarmowy 606-535-497
  • Infolinia 800-190-590

Opracowała:
Beata Dębicka
Specjalista chorób zakaźnych
Specjalista epidemiologii
Aktualizacja 27.02.2020

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

mgr Anna Gieleta
przyjmuje pacjentów szpitala i ich opiekunów
w budynku Przychodni przy ul. Kilińskiego,
pokój nr 226 II piętro,

Można również kontaktować się telefonicznie.
tel. (084) 677 50 15


Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, ustnie i drogąelektroniczną.
Adres e-mail: agieleta@szpital.com.pl.

 

Poczta szpitalna:

Aktualności
Konwent szpitali
Informacje o spółce
Historia
Oddziały / Działy
Ogłoszenia / Konkursy
Cennik usług
Zamówienia publiczne
Mapka szpitala
Obowiązek informacyjny
Kontakt / Spis telefonów
Informacje dla Pacjentów
> Karta Praw Pacjenta
> Informacja o listach oczekujących
> Skierowanie na świadczenie
> Przyjęcie do szpitala
> Potwierdzenie prawa do świadczeń
> Regulamin odwiedziń
> Ważność świadczeń
> Szczególne uprawnienia
> Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
> Zasady sprawowania opieki nad pacjentem
> E-rejestracja
> Teleplatforma
> Opieka duszpasterska
> Dostęp do intenetu
> Higiena rąk
> Udostępnianie dokumentacji medycznej
> Koronawirus CoV-2
> Koronawirus - nowe zagrożenie
> Koronawirus - informacje MZ
> Koronawirus - plakat MZ
> SENIORZE! Zadbaj o siebie
> Jak uzyskać informacje o stanie zdrowia na odległość
>
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty Unijne
Projekty współfinansowane
Konferencje
Oferty pracy
Ankieta dla pacjentów
Dobry posiłek
Działania antykorupcyjne
E-portal
System Zarządzania Jakością